אב"י הנחל - מכתב קכח'

ב"ה כ"ו אלול תשל"ב

לכבוד נשיא ישראל נפשי ולבי מר ש.ז.שזר אשר ה" שמח בו ומתפאר בו ונתן כתר מלכות בראשו והמליכו על ישראל בשביל כדי שירחם עליהם וישתדל בכל כוחו במסירת נפש לשדך ולחבר עם ישראל עם הנחל נובע אור החדש הפלא הנורא שמוריד עצמו עד עמקי תהום להציל ולהוציא כל הנפשות משם ומעלה אותם למעלה משמי השמים. שנה טובה ומבורכה בחיים וברכה ושלום ורפואה אמן.

שיר אהבים שיר ידידות שיר של תודות אשירה לך נפשי ולבי באהבה וחיבה יתירה על שמצאתי חן וחסד בלבו הטוב, על שהפליא עמדי פלאות גדולות ביגיעות עצומות ובמלחמה ארוכה חזקה וקשה עם חבר הכנסת מ" פרוש עד שזכה להכניעו שיהי' לי מקום מנוחה מקום קדוש לעסוק בו לעבודת ה" תורה ותפלה והתבודדות והשתפכות נפשי לפני ה", אשרי חלקו שזכה לזה (לדבר) גדול ונורא כזה בוודאי חלק כחלק יהי' לו עמדי בעבודתי את ה" בעולם הזה ובעולם הבא.

מה מאד צר לי עליך אחי חביבי על גודל צערך ממחלת אשתך היקרה שתחי'. אני מרגיש צערך בעמקי לבבי כי צרתך היא צרתי, אני מתפלל תמיד בכל תפלה ובכל עת רצון על שלומכם וטובתכם בגוף ובנפש, ובפרט עכשיו בשמעי מיום ששמעתי מממחלת אשתך היקרה אני מתאמץ בכל כוחי להתפלל על רפואתה במהרה, בעל הרחמים ירחם על רחל בת זלדה, וישלח דברו וירפא אותה מהרה ויוסיף עליכם שנות חיים טובים ובריאים ותזכו לראות מהרה בתפארת התגלות אור האמת אור החדש נ"נ העולה על כל האורות הגדולים שהיו ושיהיו.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכח'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה