אב"י הנחל - מכתב קכט'

ב"ה ו" אדר א, תשל"ג

לכבוד נשיא ישראל בת עיני ולבי מר ש.ז.שזר אשר לב נבון נתן לו ה" להבין סוד נוראות גדולת הנחל נובע שגילה חדשות פלאות גדולות עד אין חקר אשר בהם יוציאינו מתוך עומק הירידה וההסתרה ויתקן הכל בשלימות.
ישא ברכה וישועה מאת ה" אמן

אש אהבתי אליך הבוער בלבי תמיד תוקד ולא תכבה לעולם, מים רבים אדירים לא יוכלו לכבותה ח"ו, אנחנו צריכים להיות תמיד ביחד אפילו שאין אנו רואים זה את זה, כי הגופים רחוקים אבל הנפשות קרובים מאד, כי אנחנו קשורים יחד בהאמת האמתי הנחל נובע שהוא כל תקותינו וחיותינו לדור דור לנצח. גודל הצער שיש לי מצערך ממחלת רעייתך היקרה אין לשער כי צערך הוא צערי ממש, בלב מר אני שופך דמעות הרבה בתפלתי ובקשתי לפני ה" השומע תפלת כל פה שברחמיו הגדולים ירחם עלינו ויסיר ממנה מחלתה ישלח דברו וירפא אותה ותשוב לאיתנה בשלימות מהרה אמן

עלז לבי ושש ושמח להודיעך כי ביום ראשון ב" אדר א" זכיתי לקבל על ידי שליחו המיוחד את תרומתו הגדולה על סך שלוש מאות לירות י" מאד החיה את נפשי בזה, כי עכשיו אחרי הנתוחים אני זקוק להבראה, גם אשמח להודיעו כי ביום ערב חג הסוכות העבר הגיע לידי תרומתו הכפול ומשולש ומרובע על סך ארבע מאות לירות ישראליות, ומפאת מחלתי הקשה לא יכולתי לכתוב קבלה ולא יכולתי לקיים מצות סוכה כראוי, בחודש חשון נכנסתי לבי"ח הדסה תחת פקוח פרופ" זאלץ, ועברתי שלש נתוחים והייתי בסכנה גדולה ובגודל חסדי ה" בנס ופלא יצאתי בשלום. שמור בלבי כל הטובות אשר היטבת עמדי מאז ומקדם עד הנה ושמור וחתום באוצר המלך לנצח נצחים, אלפי תודות ותשואות חן מעמקי לבבי ישלם ה" פעלו הטוב ויתנהו לחסד ולרחמים לפניו תמיד וימלא כל חפצו לטובה וירחם ויתן מהרה רפואה שלימה לרעייתו היקרה רחל בת זלדה אמן כן יהי רצון.

הרבה עולמות רועשים ומזדעזין מפעולתו הפליאה בהוצאתו הספר הקדוש "אבי הנחל" גדולי תורה מצויינים נתקרבו על ידו ועשה בעלי תשובה אמתיים הרבה. יש לנו לשמוח מאד בזה, אשריך ואשרי חלקך שזכית לכך.

אוהבך הנאמן המתפלל תמיד על שלומך וטובתך בזה ובבא.

ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכט'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה