אב"י הנחל - מכתב קכז'

ב"ה כ"ד סיון תשל"ב

לאהובי אחי יקירי וחביבי לבי ונשמתי אשר ה" משתעשע בו ומתפאר בו בכל העולמות. כ"מר שמשון אפרתי שליט"א ה" ישמרהו מכל רע מכל מחלה וכאב וירפא אותו ואת ביתו מהרה בשלימות לאורך ימים ושנים טובים אמתיים אמן

נא ונא לדון אותי לכף זכות ולא יהי' לך עלי קפידא וטינא כלל על זה שלא השבתי לך על כל מכתביך היקרים והנעימים לי מאד בלי שיעור והנה אחרי חג הפסח העבר באתי לביתי ומצאתי שני מכתביך היקר לי מכל הון. וקראתי אותם באהבה ובשמחה רבה ועצומה, ותיכף התפללתי עליך ועל ביתך שירחם ה" עליכם וימתיק ויבטל מכם כל הצער והיסורים העוברים עליכם ויתן לכם רפואה וישועה בכל הענינים בגוף ובנפש. ודע אחי חביבי כי יש לי נחת גדול בכל פעם שאני זוכה לראות כתב ידך כי כל דיבוריך יוצאים מלבך באמת. ואני רואה בהם כי השי"ת חנן אותך ונתן לך לב מבין דבר מתוך דבר וכלים יפים יקרים מפז כדי שתוכל לקבל בהם האור הגנוז והצפון שנמצא עכשיו בימינו בעולם העולה על כל האורות הפלאות שהיו מעת מיום בריאת העולם הוא רבינו הנורא נחל נובע שהודיע לנו כי הוא המנהיג האמתי בדורינו זה ובכל הדורות הבאים, והוא יכול להוציאינו ולהעלות כל העולם מכל הירידות והחשכות והטומאות והזוהמות ולתקן כל העולם ולהחזיר כולם לה" ותורתו אפילו הרחוקים לגמרי מקדושת התורה ואפילו אומות העולם שידעו כולם את ה" ולעבדו שכם אחד.

כל דיבור ודיבור שיצא מפי רבינו הנורא יורדים למטה למטה עד עמקי תהום תחתית ומעלה הכל למעלה למעלה משמי השמים מי יערוך שבחם מי יספר נוראות גדולתם אין דוגמתם.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכז'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה