אב"י הנחל - מכתב קכו'

ב"ה ז.ניסן תשל"ב ירושלים

לכבוד נשיא ישראל עטרת ראשי ועטרת האמת עטר לראשו מר ש.ז.שזר אשר בו בחר ה" מכל ישראל והעיר את רוחו והבעיר את לבבו כאש בוערת להבעיר ולהדליק לב ישראל אל הנחל נובע אשר בגודל כחו כל ישראל יתתקנו בשלימות ויתהפכו כולם להש"ית אפילו הרחוקים לגמרי ידעו את ה" ויתנו לו כתר מלוכה. ברכה ושלום וחיים אין קץ.

כל ימי חיי לא יספיקו לרננן ולזמר ולהלל לה" על גודל נוראות חסדו ונפלאותיו שעשה עמדי, אשר נתן לי חן אמת ואהבת אמת ורחמים גדולים בלבו החם והנעים לעמוד בעזרי וללחום בעדי בחירוף נפש מלחמה חזקה עם חבר הכנסת מ" פרוש. עד שעזרו ה" לנצחו ולהכניעו שיהיה לי מקום מקדש לעבוד בו עבודת הקודש תורה ותפלה והתבודדות ושיחה ביני לבין קוני וכו'. ועתה אחרי כל הטוב והחסד הנורא הזה אשר עשית עמדי, אשמחה ואעלצה לבשרך בשורה טובה ומזל טוב מהישועה החדשה והפליאה מאד שנולדה לנו בטבריא בליל פורים לפני קריאת המגילה, כי הרב הראשי מטבריא חכם מאיר וועקנין עשה בקשתו ורצונו בשלימות ובלב שמח, הוא הזמין אותי לביתו וכיבד אותי ביותר, ואמר לי דע שאני נותן לך מתנה לכל ימי חייך חדר הכי נאה ויפה בקומה ג" בבנין החדש של הישיבה על ציון התנא רמבע"הנ, גם מטה ומזרון חדש וארון ספרים, והוא ברך את כבוד הנשיא יר"ה בהתעוררות והתלהבות גדול על שזיכה אותו בטוב כזה ואמר ברתת הפסוק "אשרי העם שככה לו" שיש להם נשיא איש חסד כזה בעל נשמה נעימה וחסידה כזאת.

מי יוכל למלל ולבאר גודל הפלגת ערך מצוה אצילה ונחמדה זו שעל ידה נתגדל ונתייקר כבוד ה" ונעשה ממנה שעשועים נוראים ונחת גדול להשי"ת בכל העולמות. אלמלא לא באת לעלמא אלא בשביל זה די. הדבר הפלא הזה נתוודע ונתפרסם ועשה רעש גדול בכל העיר טבריא, וכולם מפליאים ומברכים את כבוד הנשיא יר"ה בכל לב

זה עכשיו הגיע לידי תרומת לבו הטוב הסך מאה לירות ישראליות והיה לי לנחת ושמחה גדולה תשואת חן חן הרבה ורב תודות וברכות מעומקא דלבאי על החסד הזה ועל כל הטובות והחסדים הרבים הגומל עמי בכל כחו בכל פעם בכל עת ישלם ה" פעלו הטוב וימשיך עליו ועל ביתו ישועה ורחמים ושלום וחיים טובים ארוכים של הבעטלירס הקדושים ונוראים מאד. אם היית יודע מעט מזעיר כמה וכמה החיית אותי עם הבתים הקדושים האלו אשר יגעת וטרחת עליהם כל כך כדי שאוכל לעבוד ה" באמת בלב שלם, בוודאי היית שמח וחזק לרוץ בכל כחך אל המנהיג האמת נחל נובע שהוא משה משיח שעוסק גם עכשיו להעלותינו אפילו משמד לרצון.
והשי"ת יתן לכם פסח כשר ושמח ונגילה ונשמחה בו.

עבדו ואוהבו הנאמן הקשור תמיד במוחי ולבי ומתפלל על שלומו ועל ישועתו בזה ובבא.
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכו'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה