אב"י הנחל - מכתב קכה'

ב"ה כ"ג אלול תשל"א

לכבוד נשיא ישראל חמדת לבי ועטרת ראשי מר ש.ז.שזר.
הנושא את נפשו אל החכמה הגנוזה של הנחל נובע מקור חכמה אשר הבטיח לנו שעל ידו לא תשתכח תורה מישראל. יברכך ה" מציון בשנה טובה ומבורכה בחיים טובים ארוכים

אהובי אחי לבי ונשמתי חזק ואמץ ושמח תשמח בכל עוז בשמחה שאין לה קץ בגדולת חסדי ה" אשר גמל עליך שזכית למתנה טובה כזאת לידע ולהאמין בהמנהיג האמת נחל נובע אשר בזכותו וכוחו הנורא מאד בוודאי לא יעזוב ה" אותך לא בעולם הזה ולא בעלמא דאתי, כי הוא הולך לפנינו ואמר קודם הסתלקותו אז איך גייא פאר אייך וואס האט איר צו זאנרגין {מאחר שאני הולך לפניכם מה לכם לדאוג}.
ודע כי הילד הפלא שלנו אִבֶי הנחל כבר עושה פעולות גדולות בעולם ועתיד להיות חביב וחשוב מאד בדורות הבאים אחרינו.

אשרינו מה טוב חלקינו שבאנו לעולם בעת כזאת שנתגלה בו אור האורות צח הצחצחות פלא פלאות כזה שהוא כל עיקר יסוד ושורש חיותינו ותקותינו ונחמותינו;

חרדה וחלחלה אחזתני ונדכיתי עד מאד מרוב צער ומרירות לבי אשר עד לב שמים יגיע, בראותי כי אחרי כל הטובות ופלאות גדולות ונוראות אשר הפליא עמנו אדון הנפלאות להודיענו מאור חדש כזה נ"נ שהוא פלא נורא עלאה דעלאה העולה על כל הפלאות של כל הדורות שהיו מיום בריאת עולם, אעפ"כ אחרי כל זה חדר לתוך תחומינו רוח סערה וענן גדול שהוא הוא השטן שר הטבחים שחותר ואורב לטבוח ולשחוט את האדם משני העולמות ורוצה להפר ברית אהבתינו ולקלקל ולבטל ח"ו, קשר חזק ונצחי כזה אשר שם ה" בינינו (לטובתינו ולטובת כל ישראל בכל מקום שהם) כי הוא לוטש עיניו וחורק שיניו על כל מי שרוצה ליכנס בהיכלא דמלכא מלך ישראל וגואלו לדור דור נחל נובע. ודע אחי שאנחנו צריכים רחמים רבים שנזכה לעמוד על נפשינו ללחום עם השטן המקטרג בכח וגבורה גדולה להכניעו לשברו ולבטלו בתכלית הביטול. מי יתן עיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה על עונותינו ופשעינו הרבים והעצומים שגרמו הצרה המרה הזאת הנוגע לנו ולכל ישראל עד שיתהפכו עונותינו לזכיות בכח רבינו הנורא נ"נ, ונזכה מחדש להתאחז ולהתאחד יחד באהבה באמת ובלב שלם בהמנהיג האמת הגנוז והצפון

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכה'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה