אב"י הנחל - מכתב קכב'

ב"ה חוה"מ פה סח תש"ל

לכבוד נשיא ישראל אשר כל ישראל אוהבים וחובבים אותו ומפליגים ומפליאים נועם עדינות ואצילות נפשו הנהדרה וגבוה מאד שנחצבה ממקור עליון קדוש ונורא. מר ש.ז.שזר הכואב נפשו על עם ישראל ומוסר נפשו עליהם להכניסם בהיכלא דמלכא משיחא נחל נובע ישועות ונפלאות פלאי פלאי פלאות עד אין סוף אשר בהם הוא רופא כל הנגעים והצרעת של דור הזה וכל הדורות הבאים אשרי חלקך שזכית לכך. ה" ישמרהו ויחיהו לנצח

עלינו לברך ברכת שהחיינו בשמחה רבה ונעימה בלי שיעור ברוך את ה" אלקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה אשר זכה להוציא לפועל תשוקתו ותאוותו הגדולה לרחם על ישראל בהדפסת הספר אִבֵי הנחל שנולד מהאהבה והחיבור והקשר האמתי אשר עשה ה" בינינו בנס ופלא נפלא ונורא בהשגחתו וחמלתו לטובתינו ולטובת כלל ישראל להצילם מפח מוקשים, ממעמקי מים ממצולות ים מיון מצולה ואין מעמד.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכב'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה