אב"י הנחל - מכתב קכא'

ב"ה, ח ניסן תש"ל, ירושלים עה"ק 

לכבוד נשיא ישראל חמדת לבי מר ש.ז.שזר אשר בחר בחיים אמתיים הנוראים מאד שגילה הנחל נובע מקור חיים שהוא שורש חיותינו הוא ינחמינו ממעשינו ומעצבון לבינו בכל דיבור ודיבור שיצא מפיו ה"ק כלול בו כל התיקונים והישועות מה שצריך לכל אחד בכל יום ובכל רגע בכל דור.
חיים וברכה ושלום וחג כשר ושמח.

בשמחה וחדוה עצומה קבלתי זה עכשיו התרומה לחג ה"ק הבע"ל על סך מאה לירות ישראליות. רב תודות ותשואות חן מעמקי הלב על כל החסד והטוב שגומל עמדי תמיד בכל לב ונפש. ישלם ה" פעלו הטוב ויאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ובנחת רב. ויזכה להכניס ראשו בתורתו של הנחל נובע שהוא עיקר רפואתינו וישועתינו ותקותינו בגוף ובנפש לנו ולדורותינו ולכל דורות זרע ישראל לנצח. ויזכה לזרז ולמהר להודיע ולפרסם ולגלות הסוד הנפלא והנורא מי הוא הרועה ישראל האמתי שנמצא עכשיו בעולם שהוא יתקן העולם בשלימות וימלא כל הארץ דעה את ה".

כל מה שנעשה מה שנעשה בתוקף חשכת אפילתינו באחרית הימים האלה שהוא סוף הגלות, הוא רק בשביל שנבקש ונחפש את המנהיג החכם האמת שהוא החיות והקיום של ישראל, והוא יעלה את ישראל לעליה גדולה בתכלית העליה ויגלה ויכניס האמונה בשלימות בכל באי עולם. הצדיק המנהיג האמת בחינת משה משיח הוא עוסק תמיד וביותר אחר הסתלקותו בתיקון נפשות ישראל לעוררם משינתם ע"י הנקודות טובות שמוצא בכל אחד, ומאיר בלב כל אחד מישראל לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות תמיד איך שהוא כדי להתעורר משינתו ונפילתו, והעיקר בעת שכמעט כמעט יפול לגמרי ח"ו אז דייקא יאיר בו בחסדו להצילו ולהחיותו. הצדיק האמת כלול מכל נשמות ישראל והוא שורש כולם, וע"י תורתו מגיע הארה לכל אחד משורש נשמתו עד שעי"ז נעשה בעלי תשובה וגרים.

עבדו ואוהבו הנאמן לעד ולנצח המתפלל תמיד על שלומו וטובתו
כותב מתוך יסורים וכאבים במעים ל"ע ה" ירחם עלי וירפאיני מהרה בזכות הצדיק שהוא רופא נאמן ורחמן של כל ישראל אמן.
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה