אב"י הנחל - מכתב קל'

ב"ה יום א' כ"ו אלול תשל"ג

לכבוד נשיא ישראל השלישי מחמד עיני ולבי מר ש.ז.שזר אשר זכה להבין ולטעום נועם סוד נוראות גדולת אדונינו נחל נובע ההולך לפנינו להצילנו מפח יוקשים ולתקן ולרפאות נפשנו בשלימות, שנה טובה ומבורכה ממקור הברכה בכל הישועות בגוף ונפש לחיים טובים וארוכים ולשלום אין קץ.

מן המצר הרימותי קולי ואקרא אליך, מעמקי לב נמס ונשבר וכל עצמותי צועקים אליך, אנא אחי עוררה נא מחדש אהבתך החזקה אשר אהבתני באמת בכל חיבה ואחוה ועשית עמדי חסדים נפלאים במסירת נפש עצום בלי שיעור ובלי גבול זה שש עשרה שנה. ובכן אבקש ואתחנן מכבוד מעלתו הרם שיתנהג עמי גם עכשיו במידת טובו וענותנותו לפנים משורת הדין וידין אותי לכף זכות וימחול ויסלח לי מחילה גמורה על כל אשמותי ולא ירע בעיניו ולא יחרה אפו עלי כלל על שום דבר אשמה, רק לקיים בי ברוגז רחם תזכור, כי אין אדם נתפס על צערו, כי מעת שעברתי הניתוח אני חולה גדול ביותר בכל גופי, בכל אברי, ומיוסר ביסורים וכאבים קשים ומרים ומרורים בלי שיעור לא עליך. אני שוכב כמעט תמיד במיטה ואין לי שום קשר עם העולם, רק אני שופך את לבי לפני השם יתברך בהתבודדות בדיבורים חמים שירחם עלינו ויושיענו בתוך כלל ישראל.

נא ונא התגבר בכח חכמתך ושכלך הישר ללחום עם השטן ולהכניעו שלא יוכל לקטרג ולמשול עלינו להפריד בינינו חס ושלום כי זה נזק גדול לנו וכו', כי כל תיקוננו ותקותנו ותיקון הרבה נפשות תלוי בזה.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קל'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

3 תגובות:

  1. נחמד הצדיק האמתי איתנו אף בחליו ראינו רוגז נ נח נחמן נחמן מאומן

    השבמחק
  2. נחמד הצדיק האמתי איתנו אף בחליו ראינו רוגז נ נח נחמן נחמן מאומן

    השבמחק
  3. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

    השבמחק