אב"י הנחל - מכתב קיז'

ב"ה ז.ניסן תשכ"ט
לכבוד נשיא ישראל לבי ובשרי מר ז" שזר אשר מצא חן בעיני כל ישראל וכולם מתכבדים ומתברכים בו ומשבחין אותו בשבחים גדולים על אשר זכה לשתות מימי החכמה של הצדיק מלך ישראל וגואלם לדור דור אשריך שזכית לכך כי בגלל הדבר הזה עשה ה" עמנו נסים ונפלאות גדולות ונוראות במלחמת ששת הימים עד היום הזה אשר כל העמים תמהים ומתפלאים ואומרים אצבע אלקים הוא. אשריך שעל ידך נתגדל ונתיקר שם ה" ושם ישראל בכל העולם. חיים ארוכים חיים טובים נעימים ורעננים לך ולביתך בזכות הנחל נובע מקור חכמה

עוצם אהבתינו הגדולה והחזקה הוא פלא גדול וחידוש נורא. כי היא רק אמת לבד בלי שום תערובות כלל. אהבת אמת כזה אין כמוה בעולם עיני ולבי אצלך תמיד יום ולילה כוסף ומשתוקק בכלות הנפש טובתך וישועתך בגוף ובנפש.

עתה אחי חביבי תתענג ותשיש בישועת ה" וחזק ואמץ ובטח בה" כי לא יעזוב אותך ואת עמו ישראל לעולם. ובכל עניניך יהי' חסדו עמך תמיד לתומכך ולסעדך ולאמצך ויהי' בעזרך שתזכה לגלות ולהודיע לכל ישראל שנמצא עכשיו בדור העני הזה אור חדש חידוש שבחידוש פלא שבכל הפלאות של הבורא י"ת שהוא כל חיותינו ותקותינו ונחמתינו הוא גואלינו ויוציאנו מאפילה לאורה. ויקוים בך ובכל ישראל ובקשו את ה" אלהיהם ואת הצדיק המנהיג האמת החי וקים מוהר"ן מברסלב ז"ל המאיר אור ה" לכל העולם. בימיך תוושע יהודא וירושלם וישראל ישכון בטח על אדמתו אדמת קודש בשקט ושאנן בקדושת התורה ומצות.

אחי חביבי לבי ונשמתי חוסה עליך ועל עם ישראל ותכניס בלבך הטוב והנעים נעימת התורות והתפלות והמעשיות והשיחות הנוראות אל יזוז דעתך ומחשבתך מהם ותחי' את נפשך בהם כל ימי חייך לאורך ימים. תן תודה והלל לה" אשר חננך בכלים נאים ונעימים כאלה. שכל ישר לב נעים א זיס הרץ אזיס לשון צח ונעים {לב מתוק ולשון מתוק צח ונעים}, תכבד לה" בכל זה לעסוק בהם בכל יום ואז טוב לך לנצח בזה ובבא.

עבדך ואוהבך הנאמן מברכך בחג כשר ושמח מצפה לראותך מהרה באהבה ובשמחה רבה.....
ישראל דב אודסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קיז'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה