אב"י הנחל - מכתב קטז'

ב"ה כ"ז אדר תשכ"ח
לכבוד נשיא ישראל בת עיני ולבי מר ז" שזר אשר שזר ודבק עצמו בהצדיק האמת בהתרגשות יתירה בכל לבו ונפשו וזכה לבטל ולהפקיר את כבודו הרם לגבי המלך האמת החי וקים, ולהשליך שכלו וחכמתו לגמרי להאמין בהאמת הברור והצח, שהוא גואלינו ורפואתינו בגוף ובנפש, לדור דור. ברכה ושלום ומזל טוב לאורך ימים אמן.

תגיל נפשי ותשיש בישועת ה" על עוצם נפלאות חסדו אשר הפליא עמנו בימים הללו ימי אדר וניסן שבהם שהם ישועת ישראל ומפלת המן עמלק ומפלת מצרים בכל דור. שנבחרת שנית באהבה ובהערצה עזה מכל החוגים להיות נשיא על ישראל, אני מתפלל עליך ומברך אותך ואת ביתך ברכת מזל טוב ה" ברחמיו יאריך ימיכם יאיר מזלך לטובה כשמש בצהרים וכלבנה בחצי החודש במלואה ויצליחך בכל דרכיך ובכל מעשיך ויפתח לך שערי חן וחסד מפתחי החן והחסד בעיני כל רואיך ויהיו דבריך מתוקים מדבש ונפת באזני כל שומע נעימת מתיקת לשונך הצח, ותאריך ימים על ממלכתך. בימיך תושע יהודא וירושלים בהתגלות אור האמת לבנין בית המקדש ויהיה לך חלק גדול בהצדיק הגנוז שעוסק להחזיר כל העולם למוטב לעוררם ולהקיצם לתומכם ולסעדם לרפאותם להחיותם ולשמח ולהאיר בהם אור תורתו הנפלאה ונוראה להכיר ולידע כי ה" הוא האלקים.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קטז'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה