אב"י הנחל - מכתב קיב'

ב"ה ערב פסח תשכ"ז
לכבוד נשיא ישראל עיני ולבי מר ש.ז.שזר החושק וחומד לדרוש ולחפש לבקש לתור ולחתור לגלות המים עמוקים שמרפאים כל מיני חולאים רעים ומרים של הכפירות ואמונות כזביות, ומגדלים האמונה הקדושה אמונה חזקה ונכונה, אמונה ישרה זכה צחה וברורה עד שיכירו וידעו כל העולם את ה", וישליכו כולם אלילי כספם ותאוותם ויתנו לו כתר מלוכה. מי ימלל גבורות ה" ונפלאותיו וחסדיו העצומים שזכינו בדור העני הזה מה שלא זכו לזה כל הדורות הקדמונים מיום בריאת העולם.
חיים ארוכים חיים טובים חיים אמתיים ונצחיים בהתגלות האמת.

ישמח לבבי הוספת עלי חסדך וטובתך וקבלתי עוד פעם תרומה על סך מאה לירות ישראליות ע"י יקירינו מר חיים אודיסר.
ישלם ה" פעלך הטוב ותהי משכורתך שלימה מאת ה" השוכן בציון וירושלם שירים קרנך ומזלך ותשכיל ותצליח בכל אשר תפנה, והעיקר שתזכה לחשוב תחבולות ולבקש עצות למצוא הצדיק האמת שאצלו כל הישועות וכל הרפואות, ולהכניסו בלב כל ישראל שזהו עיקר תשועתם לדור דור, ותקותם לנצח. אשרינו שזכינו לחסות בצל כנפיו הקדוש לא יאשמו כל החוסים בו.

בברכת חג כשר ושמח, עבדך ואוהבך באמת בכל לב ונפש
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קיב'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה