אב"י הנחל - מכתב קיג'

ב"ה ו" אייר תשכ"ז
לכבוד נשיא ישראל לבי ובשרי מר ז" שזר החותר וחופר לגלות המים חיים שמחיים פגרים מתים כמונו היום בדורות הללו שירדנו לתכלית תכלית הירידה, והם עתידים להתגלות בשלימות ע"י מלך המשיח, אשר בגודל עוצם צדקתו וחכמתו הנוראה יגלה ויודיע לכל העולם סוד נוראות הצדיק האמת, ועל ידו יתקן העולם.
ברכה וחיים ושלום.

עלינו לשוש ולשמוח לשיר לרנן ולזמר להודות ולהלל ולשבח לאדון עולם על יום העצמאות יום הנסים ונפלאות גדולות ונוראות אשר עשה ה" עמנו. נגילה ונשמחה בו בכל שנה ושנה ובכל יום ובכל שעה, ועל הנסים ועל התשועות ועל הגבורות הנוראות שעושה עמנו לעיני כל העמים מעת שזכינו בישועת ה" לכבוש חלקינו ונחלתינו מידי הגזלנים הפראים. וביותר מה שכבוד מעלתו הרם מרגיש ויודע ורואה בכל פעם נסים נגלים למעלה מגדר הטבע, אך לעת עתה הם עדיין מכוסים ומלובשים בדרך הטבע. הרחמן הוא יגמור גאולתינו גאולה שלימה ויחזיר לנו בית המקדש בית חיינו בית תפארתינו במהרה בימינו אמן ויתפלאו ויאמרו כל הגוים הגדיל ה" לעשות עם היהודים עם הקדוש עם הנבחר בארץ הנבחר.

אהבתי ולבי ונפשי נאמנו לך במאוד מאוד, ועיני תזולנה דמעות בתפילתי ובקשתי לפני ה" שיצליחך בדרך הזה שאתה הולך בו. בכל מדינה ומדינה ובכל מקום ומקום אשר תלך ותדרוך כף רגלך שם יתן לך ה" חן ושכל טוב בעיני כל העמים והשרים לטובת עמינו וארצנו אשר רק זה כל עיקר מגמתך ורצונך וכוונתך בנסיעתך והלוכך וטלטולך ועבודתך הקשה. ה" ישמור צאתך ובואך לחיים ולשמחה ולשלום עד עולם.

בצאתך לדרך אל תשכח לקחת אתך האוצר והמתנה טובה אשר נתן לך ה" ברוב רחמיו, הלוא הוא הספר הקטן והישן קיצור לקוטי מוהר"ן משנת תקצ"ה כמנהגך הטוב תמיד, הוא בודאי יגין עליך בדרך וימשיך ויאיר עליך אור קדושת האמונה ביחידו ואחדותו יתברך ובהשגחתו הפרטיות שכל זה כלול בכל דיבור ודיבור הכתוב שם. אשרינו אשרי חלקינו הנעים שזכינו לידע קצת מגדולת הצדיק האמת הוא ינחמינו מעצבון מעשינו הוא חיותינו הוא נחמתינו ותקוותינו אשרינו אשרינו אלפים פעמים על כל דיבור שאנו זוכים לקבל ממנו.

אוהבך ועבדך הנאמן המשרתך תמיד בכל לב ונפש ומצפה ומתגעגע מתי יגיע העת שאזכה לראותך בכל פעם בשובע שמחות ולתת לך מתנות טובות ונצחיות הגנוזות באוצר הנחל נובע.
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קיג'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה