אב"י הנחל - מכתב קיא'

ב"ה ט' ניסן תשכ"ז
לכבוד נשיא ישראל חמדת לבי מר ש.ז.שזר רב תבונה ועמוק המחשבה לחתור ולמצוא המים שמהם תצמח האמונה הקדושה בדורותינו אלה לכל באי עולם. אמונה חזקה ונכונה. אמונה שלימה זכה צחה וברורה וייעשו כולם אגודה אחת לדעת את ה' ולעבדו שכם אחד. שלום רב

זה היום קבלתי את ברכתו הלבבי בצירוף המחאה על סך מאה לירות ישראליות מיום ז.ניסן תשכ"ז. אגילה ואשמחה בכל לבי אשר מצאתי חן וחבה יתירה בלבך הטוב והנעים, ותגדל טובתך וחסדך עמדי כל כך. מעמקי לבבי אביע לכבוד מעלת נפשך הרם תשואות חן חן ורב תודות וברכות על פלאות אהבתך אלי, עיני ולבי פרושות לה' בתפלה ותחנונים שיחננך בחן וחסד וימהר ויחיש לישועתך וירפאך רפואה שלימה מהרה, וישמור ויציל אותך מכל מיני מחלה וכאב ח"ו. ויגדיל שלומך ושלום ביתך לחיים טובים ארוכים בריאים ורעננים בזכות הנחל נובע מקור חכמה מאומן אמן כן יהי רצון.

בעונותי הרבים שלח ה' עלי לטובתי יסורים קשים וכאבים עצומים ברגלי ובמעיי ל"ע אני שוכב במטה ובוכה לפני ה' על ביטול תורה ותפלה. גם איני זוכה לילך לבית הכנסת ולמקוה כדרכי לטבול בכל יום במקוה. אבקשך מאד להתחזק להתפלל שירחם ה' עלי וישלח לי מהרה רפואה שלמה מן השמים. וימתקו כל הדינים מעלינו ומעל ישראל. צריכים להאמין כי גם אנחנו נרשמים בלבו של הצדיק האמת והוא יודע מכאובינו ועוסק ברפואותינו וישועתינו לדור דור לנצח.

בטח בה" ותתפלל אליו, ולהתחזק מאד בשמחת הרגל שבו עשה ה" עמנו נסים ונפלאות נוראות להיפך מן הטבע, כי עתה אנחנו צריכים להתחזק יותר בשמחה שהוא רפואה לכל המכות ולכל החולאת בפרט בחג הקדוש הזה, כי בליל הסדר של פסח נתעוררין אז כל העשרה מיני ניגון לשיר שמהם כל הרפואות בגוף ונפש לנו ולכל ישראל אמן כן יהי רצון.

בברכת חג כשר ושמח
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קיא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה