אב"י הנחל - מכתב קח'

ב"ה כ"ב טבת תשכ"ז
לבי ובשרי וכל חיותי ש.אפרתי הכוסף ושוקק לשמוע דבר ה' מהמנהיג האמת המובחר היחידי של כל המנהיגים האמתיים שהיה בעולם. שהוא המנהיג דורנו וכל הדורות לנצח שיתקן אותנו וכל הנדחים והאבודים, שנתרחקו לגמרי ויצאו מכלל קדושת ישראל, וכל הגויים, בתכלית התיקון בשלימות ויעלה כולם לתכלית המעלה העליונה. אשרינו שאנחנו חיים בזמן הזה, שנמצא בעולם אמת חדש, נורא ונפלא כזה, שעדיין לא היה מיום בריאת העולם.
ברכה וחיים טובים, בריאים, נעימים ורעננים לאורך ימים.

לשמחה ולמשיב נפש היה לי מכתבך הקדוש שקבלתי היום, מה מאד נעים לי מכתבך היקר, מה מאד יקרה בעיני כל דבריך הנעימים מלשון מדברת אמת, מעומק האמת שבלב. אגילה ואשמחה בהם מכל הון יקר ונעים. תאמין לי, אחי יקירי, ליבי ועיני, שקראתי דבריך הקדושים האמתיים בשמחה גדולה ועצומה בלי שיעור, כמה פעמים, בדמעות רותחות מעומק נשמתי, מגודל רוב שמחה שהיה לי מכל דיבור, בראותי עוצם נוראות גבורת לבך הנעים, שאיך שעובר מה שעובר בכל עת אף על פי כן אתה מתחזק ומתגבר לאחוז עצמך היטב בגודל כוחו הנורא של הצדיק האמת. אשריך שזכית לכך.

{אבי" הנחל השלם - מכתב קח'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה