אב"י הנחל - מכתב קט'

ב"ה י"ג שבט תשכ"ז
לכבוד בת עיני ולבי נשיא ישראל מר ש.ז.שזר אשר לב נכון ונבון נתן לו הבורא להבין ולראות אור הצדיק האמת הנעלם ונסתר כל כך מעיני העולם ולהרגיש בלבו קצת מצפוני רמזיו וסודותיו ועצותיו העמוקות והתמימות אשר בהם יתקן אותנו ואת כל ישראל ויחזיר כל העולם למוטב. שלום רב.

אם אמנם לגודל עוצם אהבתינו הפליאה, אהבת דוד ויהונתן ממש אינך יוצא מלבי תמיד כל הימים, כאשר אדוני בעצמו ובכבודו וחכמתו הרם מכיר ויודע היטב בבירור דברי אמת אלו: אולם ה' יודע דאבון וכאב לבי שיש לי מזה שאיני זוכה לכתוב לך דיבורים נעימים הגנוזים באוצר הצדיק אשר כל חיותינו ונחמתינו תלויים בזה. אך העיקר הוא מחמת חלישת גופי ואור עיני אין אתי כמקדם, וגם לגודל צערי מכמה ארפתקאות ותלאות בלי שיעור אשר סבבוני מכל הצדדים אשר אי אפשר לתאר ולבאר אין דעתי צלול לזה: אבל בכל זאת מאחר שאני שוקק ומגעגע כל כך יומם ולילה בכלות הנפש לטובתך ורפואתך שזה נוגע לטובת כלל ישראל, שלח ה' במחשבתי מחשבה חזקה להתאמץ בכל עוז בכל תמצית כוחי במסירת נפש לכתוב לעתים תכופות דיבורים מאירים מדברי רבינו ותלמידו הקדוש ונורא מאד שיכולים להאיר אור האלקות בכל העולם ולהחיות פגרים מתים כמונו היום בדורותינו אלה:
ענין הקשר שלנו הוא פלא גדול, והוא טובה וישועה נפלאה לנו ולכל עם ישראל, ובכן אבקש שתתן סיוע וחיזוק וכוח לזה, לאשר לי קבלה ע"י המזכירות על כל מכתב שיגיע, אין לי בזה שום מחשבה חיצונה של כבוד והתפארות של הבל חס ושלום, רק באמת לשם שמים בלבד כידוע לך זה מכבר. גם ראוי לנו להתגעגע להתראות

{אב"י הנחל השלם - מכתב קט')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

*ארפתקאות - ככה סבא כתב את זה במכתב בכתב ידו הקדושה אף על פי שזה נראה שגיאת כתיב (:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה