אב"י הנחל - מכתב קז'

ב"ה י"ז חשון תשכ"ז
לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני מר ש.ז.שזר אשר נתן לו ה' לב חכם להחכים להבדיל בין אמת הזך המאיר בכל העולמות. ובין האמת המזוייף שהוא מקור השקר המחשיך עיני ישראל.
אשרי חלקך וגורלך הנעים שלום וחיים בריאים

שמחתי מאד על כל החרדה שהחרדת עלי והכבוד הגדול שכבדתני להיטיב עמי בתרומת ואהבת לבך החם בהסך מאה לירות ישראליות. אודה לך מאד בכל לבי ונפשי על כל החסדים והטובות אשר מאד הרבית לעשות עמדי. נא אחי אל תעצב ואל תדאג כלל הלא תראה כי ה' עמך ואצלך וקרוב לך בכל עת בכל מקום, והאיר עליך אור האמת הזה הנעלם מכל העולם שהוא כל חשק ואהבת לבך. בודאי לא יסיר חסדו וטובו מאתך עד עולם, וירפא ויבריא אותך ואת ביתך בשלימות ויאריך ימיכם ושנותיכם בטוב ובנעימות נצחי.

אוהבך הנאמן האמיתי המתפלל תמיד לשלומך והצלחתך ושוקק מאד לחזות  בנועם טובתך ורפואתך בגוף ונפש.
ישראל דב אודעסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קז'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה