אב"י הנחל - מכתב קטו'

ב"ה ערב יום הכיפורים תשכ"ח.
לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני ולבי המהולל ומשובח בפה כל ישראל מר ז.שזר אשר לגודל גדולת אצילות נשמתו הגבוה ועליונה מאד זכה לטייל בהיכל החכמה והמדע של הנחל נובע שאינו נפסק לעולם, ומגן על ישראל לדור דור לנצח ומאיר עלינו אור הדעת לדעת ולהכיר את ה". שנה טובה ומתוקה מבורכה בחיים טובים וארוכים בריאים ורעננים חיים אמתיים.

בלב שמח ונחת רוח גדול קבלתי את ברכתו הלבבי, בצירוף תרומה על סך מאה לירות ישראליות מיום כ"ח אלול תשכ"ח מעומק לבי אביע למעלתך הרם רב תודות וברכות ותשואת חן על חסדך הגדול עלי. ישלם ה" פעלך הטוב ויתן לך ולביתך חיים ושלום וברכה והצלחה ורפואת הנפש והגוף, ה" יודע את לבי שאני משתוקק וכוסף ומגעגע בכלות הנפש לכתוב דברי אמת ממקור חיינו רבינו הקדוש ותלמידיו הקדושים זצ"ל אך לדאבוני תשש כוחי ושמם לבי ודעתי מרוב צער וכאב שיש לי ממחלתי לא עליך, בפרט עכשיו שגברה עלי ביותר.

ה" ירחם עלינו וישלח דברו וירפאינו מהרה בכח וזכות הנחל נובע מקור חיינו רבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן, ויצליחך בכל. זכות הצדקה תעמוד לימינך וימהר להושיעך בכל הישועות והצלחות.{אב"י הנחל השלם - מכתב קטו'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה