אב"י הנחל - מכתב קב'

ב"ה ח' י' ניסן תשכ"ו
ממך תאיר אור האמת לכל הארץ, ותשלם נדריך לה' בחייך.
לכבוד נשיא ישראל ליבי ובשרי מר ש.ז.שזר, אשר תפארתו ושבחו הולך וגדול מיום ליום, ואומרים אין נבון וחכם כמוהו, אשר שם אל ליבו וכל חיותו לבוא למטמון האמת, וכל תאותו ותשוקתו להכניס האמת הזה בעולם, שהוא עיקר שלמות הגאולה. ממנו תאיר אור האמת לכל הארץ, וישלם נדריו לה' בחייו. ברכה וחיים ושלום.

שש אנכי, ליבי בקרבי ישמח ויתענג בתענוגים גדולים, על ברכתך הנאמנה ועל אהבת ליבך וגודל חסדך שהוספת עלי כל כך בהסך שלוש מאות לירות ישראליות מיום ח' ניסן, תשואות חן חן לך. עיני וליבי בתפילה ובקשה אל אבינו שבשמים נשואות בתפילה ובקשה, עד שיחננך ויחיש הצלחתך למעלה, ויצליחך בכל מעשיך, וישמור וינצור ויציל אותך ואת ביתך מכל מיני חלאים וגזרות קשות, ויביריא וירפא אתכם בגוף ובנפש לאורך ימים ושנים טובים ובריאים אמן.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קב'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה