אב"י הנחל - מכתב צו'

ב"ה ט' ניסן תשכ"ה

לכבוד עצמי ובשרי נשיא ישראל מר ש.ז.שזר, היחיד בדורו אשר צלחה עליו רוח חכמה וגבורה מאת הצדיק החכם האמת הגיבור ובעל כח גדול להבקיע את חומת הברזל לעלות לראש ההר בתקיפות ועזות גדול, להראות לכל העמים והשרים את יופי קדושת השבת שהוא אור ליהודים. כל ישראל מפליגים ומרננים בשבחו ועוטרים לראשו עטרת פז ואומרים אשרי חלקו, ואשרי האם שיש לה בן כזה אשר נתן נפשו בכפו לגדל ולקדש ה' בכל העולמות. ברכה ושלום וחיים אמיתיים לאורך ימים.

היום זכיתי להתענג ולשמוח בברכת ליבך החם, בצרוף נדיבת ליבך הטוב והישר על סך מאה וחמישים ל"י מיום ו' ניסן תשכ"ה. ישלם ה' פעלך הטוב ויוסיף עליך ועל ביתך שנים הרבה טובים ובריאים בכל רמ"ח אברים ושס"ה גידים, ונר הצלחתך יעלה לעילא ולעילא ותזכה לקשר ולדבק עצמך באמת במסירת נפש בהצדיק האמת ואנשיו הכשרים האמיתיים, שהוא חיינו ואורך ימינו לדור דור.

החיית את נפשי מאד, שאני רואה בזה שהדיבורים הטובים הנובעים מהנחל נובע מתנוצצים ומושרשים בעומק ליבך ונשמתך הגבוה מאד מאד בשרשה, אשר זאת היא עיקר יסוד יהדותינו ויסוד כל התורה והמצוות. חזק נא אחי חביבי נפשי ולבבי, חזק ואמץ באמונה הישרה ובבטחון חזק שלא יעזבך ה' לעולם בגשמי ורוחני בזכות אור חיינו רבינו נ. נח. נחמ. נחמן מאומן ז"ל.

מחמת טרדות החג הקדוש ההכרח לסיים, בברכת חג כשר ושמח, אוהבך האמיתי ועבדך הנאמן המפקיר את עצמו בשביל טובתך וישועתך.
ישראל דב אודסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב צו'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה