אב"י הנחל - מכתב צה'

ב"ה י"ד אדר א' תשכ"ה

לכבוד נשיא ישראל, ליבי וחיותי, מר ש.ז.שזר, אשר כל ישראל מפארים ומפליאים בשבחו בכל מיני חן ואהבה, על אשר לבש את עצמו בעוז ורוח גבורה כגיבור מלחמה, לגדל ולקדש שם ה' בכל העולמות, ולהרים כבוד שבת קדשו וכבוד עמו ישראל לעיני כל הגויים. אשרי חלקו שזכה לכך. חיים ארוכים ובריאים ושלום וכל טוב.

לגודל  ההתקשרות והאהבה האמיתית, הנפלאה והיחידה בעולם, אשר עשה ה' ביני ובינך, ליבי קרוב אליך מאד ונמשך אחריך בתשוקה גדולה, וגעגועים נמרצים, עד שאני רואה אותך תמיד בכל יום ובכל עת. כי מחמת האהבה החזקה אינני יכול לנתק עצמי ממך ולפרוד מחשבתי מאתך, ואיני יכול לסבול כלל שלא אראה אותך תמיד. ואני מחבק אותך באמרי פי בתפילות ותחינות מתוך חמימות ועמקות נשמתי שיתן לך ה' עצות טובות אמתיות ויצליחך בכל אשר תפנה, והעיקר שתצליח הצלחה נצחית, שתקשר עצמך באמת ברצון חזק במסירת נפש לראש מובחר האמת עד שתזכה שעל ידך יתפרסם ויתגלה האמת בכל העולם, שבזה תלוי עיקר חיות ותיקון העולם בשלמות.

ה' יתברך בתחילה הוא משפיע הארת האמת ללב הגדול והראש שיש לו דעת רחבה ונפש חכמה, ואחר כך מתפשט האור עד שמגיע לכל האברים, היינו ללב כל ישראל ולכל העולם.

אור הצדיק האמת שהוא בחינת משה משיח, הוא צומח וגדל תמיד בכל יום ויום בכל דור ודור ואינו עומד כלל, רק הוא צץ ופורח ועולה מדרגא לדרגא ומוציא פרח ויצץ ציץ עד שסוף סוף יגמור את שלו להחזיר כל העולם למוטב עד שידעו כולם את ה'. ועיקר שלמות התגלות אור הצדיק האמת בכל העולם יהיה נגמר על ידי מלך המשיח, שעל ידי זה יתקן העולם בתכלית השלמות.

אוהבך ועבדך הנאמן, המצפה תמיד לישועתך בזה ובבא.

המעתיק ישראל דוב אודסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב צה'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה