אב"י הנחל - מכתב פט'

ב"ה כ"ג אייר תשכ"ד

לכבוד נשיא ישראל מחמד ליבי מר ש.ז.שזר המלטש ומעמיק עיני שכלו להבחין ולהבין האמת האמיתי הבהיר והברור כדי לרפא ולתקן שברי נפשו ונפשות ישראל המתגוללים בחוץ בתוך שטף מים הזידונים ואין איש מאסף אותם הביתה. אשריך שזכית לטעום נועם האמת, ואשריך שנפלת בגורל הצדיק הפלא הנורא הזה, שעושה עימך פלאות גדולות ונוראות לחיותך ולקרבך להשם יתברך

שלום וחיים אמיתיים חדשים ורעננים

דע כי מי שמדבר ומסית את חברו ליראת שמים, כל הדיבורים שמדבר עם חברו, נעשה ממנו ספר. על ידי התקרבות לצדיק האמת יבוא לידי יראת שמים, ועל ידי זה אינו נופל מגדולתו והולך וגדל, ושונאיו יהיו נכשלים ונופלים תחתיו. בזכות שימוש הצדיק, אדם ניצול ממיתה. מי שרוצה לעשות טובה להצדיק, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לזה. מי שמביא דורון להצדיק, הקדוש ברוך הוא עושה לו נחת רוח. לפעמים על ידי נחת רוח אחד ומעט שעושין להצדיק, זוכין לעולם הבא. מהות האדם ניכר על ידי התקרבותו, כשרואין למי הוא מקורב. השבח שמשבחין את הצדיק כאילו משבחין את הקדוש ברוך הוא. מה שהחולקים דוברים על הצדיק, הוא כבוד גדול להצדיק. כל הגביות שאומות העולם גובין מישראל, אין זה אלא בשביל הפגם שפגמו בכבוד הצדיק.

כשהצדיק אומר איזה דיבור כל זמן שהדיבור לא נתקיים, שעדיין לא בא זמנו, הדיבור הזה חקוק בעולם העליון אבל אין מאיר בבהירות, וכשמגיע הזמן שמתקיים, אזי הדיבור מתחיל להאיר בבהירות.

לעולם תצדד את הנרדפים. בעל מריבה, אף על פי שהוא למדן, אל תכבד אותו. במקום מריבה שם השטן. על ידי מחלוקת שחולקין על הצדיק, נתעוררים מלחמות. לפעמים, על ידי שיפלות שאדם משפיל את עצמו או אחרים משפילים אותו, על ידי זה מבטלין מעליו גזרת מיתה. על ידי ענוה, מאריך ימים. על ידי ענוה בא חן. על ידי ענוה מוסיפין לו גדולה על גדולתו. על ידי ענוה אין מדקדקין אחר מעשיו.

(אב"י הנחל מכתב פט')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה