אב"י הנחל - מכתב צד'

ב"ה ראש חודש כסליו תשכ"ה

לכבוד נשיא ישראל, עיני וליבי, מר ש.ז.שזר, החונן ומכבד בכל מיני חן ופאר את נטורי קרתא האמיתיים, החובבים אותו בחיבה גדולה ויתרה על אשר בגודל יקר אצילות נפשו זכה להבחין ולהבין האמת האמיתי, שהוא נשק סודי חדש, שמנצח ומשמיד את השקר ואבי אבות הטומאה של אמונות כזביות וחכמות חיצוניות, שמשחיתים ומחריבים את העולם במינות וכפירות ומביאים לכל הצרות והרעות שבעולם, רחמנא ליצלן.
שלום וברכה וכל טוב.

ליבי, יקירי. זה זמן רב שמאד היה קשה לי מלאכת הכתיבה, כי מחלת הזקנה גברה עלי ביותר. עיני כהו וידי רופפו וברכי כשלו וכוחי תש ומתמוטט מיום ליום. ה' יודע ועד, שאתה שוכן בליבי תמיד, וליבי שבור ורצוץ ומלא מרירות על שאיני זוכה להחיותך ולשמח נפשך בדברי החכם המנהיג האמת, שמנחם ומשמח ומחיה נפש כל חי לדורות עולם.

בכל ליבי ונפשי אביע ואערוך לפניך את ברכתי הנאמנה, ברכת ברוך הבא לאחיך היקר ונכבד מאד, אשר הגדיל ה' לעשות עימו וזיכהו לבוא ולדרוך על אדמת קודש, בארץ חמדתנו וחיותנו, מנוחתנו ותקותנו, מקום האמונה והחכמה דקדושה, מקום מוכן להתחכם ולהכיר האמת, מקום שממנו תצא אור האמת לכל העולם, מקום אשר עיני כל ישראל נשואות אליו. ישא ברכה מאת ה', ויגמור עימו בנפלאות חסדיו לטובתו הנצחי. ברכת מזל טוב, ליום הולדתך השבעים וחמש. יוסף ה' עליך ועל ביתך חיים טובים וארוכים, חיים חדשים, נאמנים ורעננים, חיים של ברכה והצלחה בכל אשר תשלח ידך לטובת עמנו וארצנו, חיים שתזכה לשבר כל ההסתרות ומניעות וטרדות ועיכובים מלהתקרב אל האמת, חיים שתזכה להכניס בליבך ובלב כל העם אור הצדיק האמת, שהוא עיקר החיות וקיום העולם שעל ידו יהיה העולם חדש לגמרי, כי יהפוך כל העולם משקר לאמת, מכפירה גמורה לאמונה שלמה, מחושך לאור גדול, במהרה בימינו, אמן.

ברכת אוהבך ועבדך הנאמן והמסור בכל לב ונפש, באמת.
ישראל דב אודסר

(אב"י הנחל השלם - מכתב צד')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה