אב"י הנחל - מכתב צג'

ב"ה ערב שבת קודש ה' תשרי תשכ"ה

לכבוד נשיא ישראל, מחמד עיני, מר ש.ז.שזר, שאינו רעב ללחם ולא צמא למים, רק לשמוע קול החכם האמת, הפלא היחידי שבכל יחידי הדורות, אשר שלחו ה' לדורותינו האחרונים לגאלנו גאולה שלמה שאין אחריה גלות. עושה חדשות יחדש עליך ועל ביתך שנה טובה ומתוקה בגוף ונפש.

קבלתי את ברכתך הלבבי, בצרוף צ'ק על סך מאה לירות ישראליות, והיה לי נחת ושמחה רבה. מעומק לבי אביע לך רב תודות וברכות. בעל הרחמים, בעל הישועות, יאיר עליך אור הצדיק, ותזכה מחדש להתחבר ולהתקשר בכל עוז עם הצדיק ואנשיו הכשרים האמיתיים, כי כוחו גדול ונורא מאד להושיע לנצח לכל החוסים בו.

אשריך, אשר ברצונך ותשוקתך החזקה התגברת בעקשנות גדול על כל המניעות וחומות ברזל, ובאת גם השנה על ראש השנה אל הצדיק, שהודיע לנו שאין דבר גדול מזה. מתנה גדולה היא לך מאת ה', תקבלנה באהבה ובשמחה בכל שנה ושנה, כל ימי חייך. השם יתברך יזכנו להכין עצמנו כבר מעתה לבוא אל הצדיק על ראש השנה הבא. הגופות רחוקות, אבל הלבבות קרובות מאד. וה' יודע האמת, כי אתה נמצא בעמקי לבבי תמיד, בכל יום ובכל עת בלי הפסק. בתפילה וגעגועים לישועתך והצלחתך הנצחי בזה ובבא.

אוהבך באמת בכל לב ונפש. ישראל דב אודסר

(אב"י הנחל השלם - מכתב צג')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה