אב"י הנחל - מכתב עא'

ב"ה. י"ב שבט, תשכ"ג
עצמי ובשרי, מר ז.שזר, הקשור בהאילן הנפלא, הקדוש ונורא מאד, שהוא הצדיק האמת העומד לנו למחסה ולמגן לדור דור, ומחייה ומשיב את נפשנו בכל מיני ריחין ובוסמין של תורתו הנוראה, אפילו בתכלית החושך וההתרחקות. אשריך שזכית לידע מבעל הנפלאות, שכל דבריו נפלאות, פלאי פלאות עד אין חקר, להכניע ולבטל האמונות כזביות והכפירות, ולהמשיך ולקרב כל העולם להשם יתברך. בעל הרחמים ימשיך עליך רפואה וחיים ארוכים, חיים נצחיים.

אהובי, אחי, אשר אהבת אמת אהבתיך, ואתה עומד בליבי ובמוחי בכל יום תמיד, בפרט בעת שאני זוכה לשבר את ליבי ולשפוך שיחי לפני השם יתברך. וידעתי כי גם אהבתך שלמה עימי, וליבך חזק באמונה בנקודת ראש מובחר האמת, ואתה משתוקק ובוער לשמוע הדיבורים הטובים מעזוז נוראות הצדיק האמת, שהוא עיקר יסוד יהדותנו, והוא כל נחמתנו ותקותנו לנצח. ומרוב אהבתך אשר בליבי, אני מדבר עימך לטובתך הנצחי. אחי, אחי, נפשי ולבבי מתי תקום ותחדש ימיך להתקרב להצדיק ביתר שאת ויתר עוז, שים ליבך וישב דעתך היטב היטב וחוס וחמול עליך, וזרז עצמך לרוץ על ידיך ורגליך להתאחז בכנפי הצדיק, למען תהיה תקוה לאחריתך והיתה לשלל נפשך.

הלא בידך ספר התפילות והשיחות הקדושות וסיפורי מעשיות הנוראות וכל ספריו הקדושים, המלאים עצות ודרכים ונתיבות לכל אדם שבעולם, בכל מיני ירידות שבעולם אחוז בהם והפוך והפוך בהם שאין לך מדה טובה מהם, פקח עיניך וליבך והבט בהם בעין האמת ובתמימות לשמור ולקיים, ואל תדחה עצמך מיום אל יום, כי מי יודע מה יולד יום.

כל הנפשות שמתקרבים להצדיק, צריך לעסוק כל אחד לקרב עוד נפשות לה' יתברך כל אחד לפי בחינתו, שלא יהיו עצים יבשים חס ושלום. כי יש אילן וענפים, וענפים לענפים וכו', והצדיק הוא גופא דאילנא, והנפשות המתקרבים אליו הם בחינת ענפים, וצריך שיצאו מהם עוד ענפים וכו', עד שיצמחו מהם עוד כמה וכמה אילנות עד שתתמלא פני תבל תנובה, בבחינת "ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה ויברכם וירבו מאד", עד שדיבורי הצדיק ילכו ויתפשטו בעולם ויהיו נשמעים למרחקים מאד עד שכל העולם יחזרו וישובו על ידי זה לה' יתברך.

כשהרע מתגבר על האדם כל כך עד ששוכח שורש מעלת נפשו היקרה, והטוב שיש בו נתעלם לגמרי עד שאין יודע איך להתעורר עצמו לשוב לה' יתברך, אזי עיקר התיקון הוא רק על ידי הצדיק האמת, כי על ידי שזוכין להתקרב להצדיק אזי הרע נתבטל ונתבלבל לגמרי כנגד קדושת הצדיק, והטוב נתגלה אפילו מעמקי עמקי הקליפות, כי הצדיק יכול לגלות הטוב מכל אדם שבעולם אפילו אם הוא במקום שהוא, ועל ידי זה נתעורר הטוב הנעלם אצלו מאד וחוזר למעלתו.

דברי המעתיק, הדורש שלומך וטובתך מקרב לב עמוק, ומתפלל לה' שיצליח דרכיך וישמרך מכל רע ויברך צאתך ובואך בשלום.
ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב עא')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים סבא המלך

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה