אב"י הנחל - מכתב עב'

ב"ה. כ"ג ניסן תשכ"ג. ירושלים הקדושה.
עצמי ובשרי, מר ז.שזר, שחידד את אזניו ולבבו לשמוע נפלאות השיר והניגון העליון וראש לכל השירים שגילה הצדיק האמת, שעל ידו הוא מוציא מליבנו כל מיני חיצים ארסיים, שהם הטעויות והמבוכות של כפירות ואמונות כוזביות. מלך המשיח ינגן זה הניגון, ועל ידי זה יקרב כל העולם להשם יתברך.
יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח.

קיבלתי את ברכתך הלבבי, עם צ'ק על סך מאה לירות ישראליות מיום ז' ניסן תשכ"ג החיית את נפשי מאד, ושש אנוכי בשמחה עצומה עד בלי קץ בראותי תשוקתך החזקה לחתור למצוא המים עמוקים, שהם עצות עמוקות עצות אמיתיות, שמהם גדלה האמונה הקדושה. תשואות חן חן לך. יהי ה' עימך ויתן לך חיים ארוכים, חיים טובים, חיים של אמונה אמיתית, שזהו עיקר החיים בזה ובבא.

ריבונו של עולם מלא רחמים, עושה פלא, אשר אתה עושה נפלאות בכל עת וכבר עשית עם ישראל ניסים ונפלאות גדולות ונוראות בכל דור ודור, רחם עלינו בדור הזה בצוק העיתים הללו אשר האמונה הקדושה נפגמה מאד בעונותינו הרבים, ורבים מבני עמך ישראל נכשלו. עשה עימנו פלאות וזכנו לחתור ולגלות המים עמוקים שמהם גדלה האמונה הקדושה ונזכה לחפש את עצמנו תמיד בכל עת איך אנו אוחזים באמונה הקדושה, ולהתחזק באמונה יתרה בכל עת בתום לבב באמת, ונזכה להעלות האמונה הנפולה ולתקן כל פגמי האמונה, ותתגדל ותתחזק האמונה הקדושה בכל עוז ותעצומות, ונזכה להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים באמונה חזקה ונכונה, באמונה שלמה וקדושה, זכה ונכונה, צחה וישרה וברורה בלי שום בילבולים ומחשבות חיצוניות כלל. ונזכה להמשיך רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל ובפרט ליצחק בן צבי, נשיא מדינת ישראל, אל נא רפא נא לו רפואת הנפש ורפואת הגוף, והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואיו ולכל מכאוביו, ותבטל ותסיר כל המכות המופלאות וחלאים רעים ונאמנים מעליו ומעל כל חולי עמך ישראל, ותשלח לו רפואה שלמה מן השמים, ולכל אותן הנפשות אשר כבר הפלית את מכותם ובאו עליהם המכות המופלאות שאין מועיל להם שום רפואה בעולם ולא תפילה וזכות אבות ולא שום צעקה ואנחה, אשר כל זה נמשך מפגם האמונה. אנא ה', רחם עליו למענך ולמען כל הצדיקים האמיתיים ועשה עימו פלאי פלאות כגודל נפלאותיך הנוראות ותסיר המחלה מקירבו ותשלח לו רפואה שלמה בתוך כל חולי ישראל, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

המלקט והמסדר, המזכירך תמיד לטובה
ישראל דב אודעסר
קרית האגודה גבעת שאול
כאן
(אב"י הנחל השלם מכתב עב')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה