אב"י הנחל - מכתב פד'

ב"ה י"ב אדר תשכ"ד
לכבוד נשיא ישראל, בת עיני וליבי, מר ש.ז.שזר, שזכה ברחמים וניסים גדולים מאת ה', להרגיש, (להרגשה חדה להאמין) ולהאמין בהצדיק האמת, אב החכמים וראש לכל בחירי צדיקיא יחידי הדורות וחותר ביגיעות עצומות, בלב בוערת ויוקדת כגחלת אש, לגדל ולפרסם בכל העולם את שם הצדיק, הבעל הבית של העולם, והחן והפאר וההידור והיופי של כל העולם, שמגלה ומאיר אלקותו לכל באי העולם, (ועל ידו יהיה תיקון העולם בשלמות). ה' יגמור מה שהתחיל להפליא להפליא עמך פלאי פלאות כאלה עד שתזכה לחזות בנועם ה'. ועיקר תיקון העולם בכל דור ודור הוא רק על ידו.

הכל יודעים, שאין שום קביעות בזה העולם, ובהכרח לזוז מכאן בהעברת רגע קלה, כי כל הזמן אינו נחשב אפילו לרגע, למי שמשים ליבו ודעתו היטב אל פריחת הזמן יותר מעוף הפורח, וצריכים להתגבר מאד לבלי לשכוח את עצמו. הזהר והזהר ושמור נפשך מאד, שלא תשכח (כל הטובות והחסדים והניסים ונפלאות שחמל עליך השם יתברך), בכל עת עוצם החסד והרחמים שחמל עליך השם יתברך (שעשה עימך השם יתברך) לקרבך אל הצדיק האמת, אשר לא יספיקו כל ימינו להודות ולהלל על זה.

חטוף ואכול, חטוף ואכול המאכלים של הצדיק בכל יום ויום כל מה דאפשר, גם בכל העסקים והטרדות שיש לך. (והטרדות רבות)

קליפת המן עמלק רוצה להתגבר בכל דור בכפירות ואפיקורסות, על ידי הקושיות והחקירות שאי אפשר לישבן עכשיו בשום אופן. אבל השם יתברך לוחם עימו בכל דור ומכניע אותו על ידי הצדיק האמת, בחינת משה ומרדכי, שזכה למדרגה גבוה כל כך, עד שיכול להמשך אחדותו יתברך גם למקומות הרחוקים מאד מאד, לתוך תוקף התגברות הכפירות וחכמות חיצוניות של הבל, המתעוררים המתחדשים בכל דור בדורותינו אלה.

(אב"י הנחל השלם מכתב פד')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה