אב"י הנחל - מכתב פג'

ב"ה כ"ז שבט תשכ"ד
לכבוד נשיא ישראל, איש בריתי, ליבי ובשרי, מר ש.ז.שזר, השואב רוח חכמה היוצא ממוח הצדיק החכם האמת אשר מסוף העולם ועד סופו לא קם כמוהו, המבער ומבטל השקר ורוח שטות וטעות של המינות ואמונות כוזביות המחריבים את העולם, יסיר ה' ממך כל מיני חולי ומדוה, ויתן לך חיים ארוכים, חיים טובים, שברכו הבעטלירס את הזוג הקדוש. בימיך תושע יהודא וירושלים.

דע, אחי, כי הנאום הנפלא בסיום הפסוק: "ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלוקינו לעולם ועד", אשר יצא בחכמה עמוקה מפיך וליבך החם בחמימות והתלהבות עצום בעת הפגישה עם הצליין הידוע, עשה רושם ורעש גדול בכל העולמות, וכולם מעריצים ומוקירים אותו עד בלי די!

ראה אחי עצמי ובשרי, מאהבה עצומה וחזקה אשר בליבי אליך נתתי לפניך את החיים טובים של הצדיק האמת שהוא כלליות כל השבעה בעטלירס הנוראים. ובחרת בחיים אמיתיים האלה למען תחיה והארכת ימים על ממלכתך לשם ולתפארת ישראל בארץ אשר נתן לנו ה' ביד חזקה ובאותות ומופתים במצרים וירדן וסוריא וכל העמים אשר סבוני גם סבבוני מכל הצדדים להשמידנו חס ושלום. עשה זאת איפוא אחי והנצל כציפור מיד יקוש, הכניע את עצמך כאסקופה הנדרסת לגבי הצדיק האמת ונדד שינה מעיניך ותנומה מעפעפיך לחפש ולבקש בכל תמצית כוחך ולהרבות תפילה ותחנונים לפני השם יתברך שיחוס ויחמול עלינו למצוא מהרה הצדיק המנהיג האמת הגדול במעלה מאד בחינת משה משיח שיש לו כוח לרפאות חולים אנושים כמונו היום בסוף הגלות ומשתדל בתיקון נפשינו ומאיר בנו השגות אלוקות להביאנו אל התכלית הטוב אשר לכך נוצרנו.

(אב"י הנחל השלם מכתב פג')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה