אב"י הנחל - מכתב עח'

ב"ה מוצאי שבת ויום הכיפורים הקדוש תשכ"ד

לכבוד נשיא ישראל בת עיני וליבי מר ש.ז.שזר החפץ באמת הברור וזך וצח. וחכם ומבין האמת האמיתי היכן שורה, ונשא את ליבו ומוחו אל הצדיק, וסילק מעצמו חכמתו ושכלו נגד הצדיק החכם האמת, אשר לפניו ולאחריו לא קם כמוהו, ששורף ומבטל כל מיני טעויות ומבוכות וכפירות ואמונות של שקר, ומכניס האמת בעולם ומהפך רשעים גמורים לצדיקים גמורים ומתקן כל העולם בתכלית השלמות.

ה' ברחמיו יוליכך בדרך הישר אל נקודת האמת, שהוא עיקר המנוחה והנחלה בלי קץ וגבול.

אשריך וטוב לך שזכית לישועה רבה לנצח, להיות בחלקו של רבינו הנורא והנשגב מאד וכו' וזכית גם השנה לתחוב את ראשך בתוך הקיבוץ הקדוש שלו מתוך מסירת נפשך וכבודך, שזהו עולה על הכל ואין דבר גדול מזה.

נא אחי, חמדת ליבי, זכור היטב את כל הדברים והסיבות הנפלאות ונוראות שראית בעיניך בענין התגלות סוד גדולת נוראות הצדיק האמת אור החדש הגנוז וצפון ונעלם מכל העולמות.

חזק ואמץ מאד לגזול לך איזה עת לעיין בדברי רבינו זצ"ל, שכל דיבור ודיבור הוא כמו אגרת הנכתב לחברו ותלמידו, ויש בהם כל מיני עצות וישועות שצריכים בכל יום ובכל עת, ולהשתדל בכל כוחך לבנות ענייניו ובפרט להפיץ מעיינותיו חוצה. היום קצר והמלאכה מרובה, ואם לא עכשיו, אימתי, כי הזמן הולך והומה וימינו כצל עובר, ולא ישאר לך רק מה שתחטוף אמת בליבך. ואם האמת מושלך ארצה, ואסור לגלות דיבורים כאלה למי שליבו חלק מזה. בזה יש לנו לשמוח ביותר בכל עת, בכל אשר עובר עלינו. אשר חמל ה' עלינו והבדילנו מן התועים החולקים על אמת כזה.

בברכת גמר חתימה טובה וחג שמח, ומתפלל  תמיד על שלומך והצלחתך בזה ובבא.

המעתיק ישראל דב אודעסר

(אב"י הנחל השלם מכתב עח')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה