אב"י הנחל - מכתב עט'

ב"ה הושענא רבא תשכ"ד

לכבוד נשיא ישראל מר ש.ז.שזר המסתכל על האמת הצרוף והמזוקק ורואה מרחוק אמיתת האמת בראיה גמורה וברה כחמה. וכוסף ובוער בחשק נמרץ ורצון חזק לפרוע בזריזות החוב המוטל עליו לרחם על עם ה' ועל כל מקומות החיצונים והרחוקים מאד להכניסם תחת כנפי הצדיק האמת, שר העולם החופף וסוכך עליהם תמיד להקימם מנפילתם שנפלו פלאים לעמקי עמקי תהום. שהוא שטות הכפירות ואמונות של שקר והבל שבהבל, ולהעלותם מעלה מעלה לתכלית העליה, ולהפוך זדונות לזכויות, ומכפירה לאמונה קדושה ברורה וישרה, חיים ארוכים חיים טובים אמיתיים.

השגתי התרומה בסך מאה ל"י, רב תודות וברכות וחן חן מקרב לב עמוק. שמח לבי ותגל נפשי בישועת נפשך שעשה ה' עימך פלאי, פלאות כאלה חסדים טובים ונפלאים כאלה. בהתקשרות שנתקשרת בקשרי קשרים באהבה עזה ועצומה אל הצדיק האמת ואנשיו האמיתיים הכשרים שבדור, עד אשר כל מימות שבעולם לא יוכלו לכבותה, מה טוב חלקך ומה נעים גורלך.

העולם ראוי שיתמהו על האהבה שבנינו.

מכמה סיבות הכרחתי לסיים בשלום וחיים ושמחת החג הקדוש הקורא ומכריז שיש אלוקים שליט בשמים ממעל ועל הארץ מתחת.

אוהבו לנצח ומתפלל בעדו תמיד בכל עת ובכל שעה.

ישראל דב אודעסר
קרית אגודת ישראל
כאן
(אב"י הנחל השלם מכתב עט')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה