אב"י הנחל - מכתב לט'

ב"ה, חול המועד סוכות תשכ"א. תל אביב
כשהצדיק נתפרסם בעולם על ידי זה נתחדשים ניגונים בעולם
יקירי מר ז.שזר בעל עין חדה לבחון ולתפוס מי הוא המלך האמת על ישראל שיש לו כלי נפלאה כשמניחים אותה על איזה מין חיה ובהמה שבעולם אזי מיד מתחלת לנגן הניגון הנפלא והנעים מאד מאד שהוא תענוג נפלא ועצום מאד לשמוע זאת. שכל התענוגים של העולם כולם כאין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ה' יחייהו ויורהו הדרך הטובה אשר ילך בה.

יקירי וחביבי כנפשי חזק ואמץ אל תתבהל ואל תתבלבל ואל תפול ברוחך משום דבר שבעולם יהיה מה שיהיה כי ברוך השם יש לנו כתפיים רחבים לסמוך עליהם כי דווקא עכשיו בזה העולם החושך של עכשיו בתוקף עומק נפילתנו וירידתנו שירדנו פלאים (בדור היתום דור העני הזה) האיר ה' בעולם אור חדש חידוש שבחידושים (נורא ונשגב מאד) אור צח ומצוחצח אור האורות עילאה על כל עילאין שעדיין לא היה מעולם שיכול לתקן הכל. ועל כן ראוי לנו להתגולל ברפש וטיט ולרחוש על הארץ גם בין נחשים ועקרבים עד שנזכה לשאוב ולינוק מאורו הקדוש כי כל זמן שהאדם משתדל ומבקש ומחפש להתקרב לצדיק האמת יש לו תקוה לעולם. אפילו אם נפל לעמקי עמקי תהום תחתיות ומתחתיו עד שכמעט אינו יודע להבחין בין קדושת ישראל לזוהמת העכו"ם. (כי הצדיק שהוא בחינת משה מעלה) כי על ידי הצדיק שהוא בחינת משה יכולים הכל לעלות משמד ממש לקדושת ישראל.
(אב"י הנחל השלם מכתב לט')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים סבא ישראל מלך ישראל וגואלו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה