אב"י הנחל - מכתב לח'

ב"ה ערב יום הכיפורים תשכ"א, תל-אביב.

יקירי מר ז.שזר בעל עין חדה לבחון ולתפוס מי הוא הרבי האמת של כל העולמות שכל חיותם וקיומם על ידו ה' יחייהו חיים אמתיים ויורהו הדרך הטובה אשר ילך בה.

אל תתבהל ואל תתבלבל ואל תפול ברוחך משום דבר שבעולם כי ברוך השם יש לנו כתפיים רחבים לסמוך עליהם. כי דייקא בזה העולם החושך של עכשיו בדור העני הזה בתוקף עומק נפילתנו וירידתנו מאיר בעולם אור חדש חידוש שבחידושים עילאה על כל עילאין. שעדיין לא היה מימות עולם. שיכול לתקן את העולם להמשיך כל העולם להשם יתברך אפילו את הרחוקים ביותר בתכלית הריחוק. ועל כן כל זמן שהאדם משתדל ומבקש ומחפש להתקרב לצדיק האמת יש לו תקוה לעולם יהיה איך שיהיה. אפילו אם נפל לעמקי עמקי תהום תחתיות ומתחתיו. רק העיקר שצריך להחשיך עיני דעתו לגמרי ולסלק שכלו וחכמתו לגמרי וישים עצמו כבהמה שאין לה דעת. ולסמוך רק על אמונה לבד. וזה עיקר החכמה מכל החכמות. אך צריכים לשמור עצמו מאד מאמונות כוזביות אמונות של שטות והבל. שלא יהיה פתי יאמין לכל דבר. וזה בחינת בהמות טהורות ובהמות טמאות שהזהירנו השם יתברך להבדיל בין הטמא ובין הטהור. כי האמונה היא בחינת בהמה כנ"ל. אך אמונה ישרה אמתיות דקדושה היא בחינת בהמות טהורות. ואמונות כוזביות וכפירות הם בחינת בהמות טמאות!
(אב"י הנחל השלם מכתב לח')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה