אב"י הנחל - מכתב לג'

ב"ה א' דחוהמ"פ ט"ז ניסן תש"ח. 13.4.60 תל אביב.

אחי יקירי וחביבי כנפשי, מר ז.שזר הנעים, שלום וחיים טובים וארוכים.

מכתבו קיבלתי זה עתה בצרוף הצ'קים על סך מאה ל"י והיה לי לשמחה רבה. תשואות חן לכבודו. ובפרט מה שזרז עצמו לשלוח על ידי אכספרס ישלם ה' פעלו, ויושיעו, שיוסיף עוד כהנה וכהנה לחטוף טוב מתוך הגיהנום של זה העולם, המלא מרירות ומכאובות, כי רק זה נשאר להאדם, ושכרו לא יקופח, וצדקתו תעמוד לעד. עיני תלויות אל ה', שיהיה נצמח מזה הפרות הטובים שאנו מחכים להם, להחיותנו, שהם נעימת ידידת ערבת מתיקת התנוצצות אלקותו יתברך, שהמשיך רבנו הקדוש והנורא בעולם גם בדור היתום הזה, בשפל מצבנו כזה. והודיע לנו שהוא המנהיג האמת היחידי והבעל הבית של העולם עד הסוף, אשרי הזוכה להתקרב אליו ולילך בדרכיו באמת! ברוך אלוקינו, שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים וכו'.

אוהבו הנאמן באמת, המחכה ומתגעגע בכלות הנפש לראותו בחיים ושלום ושמחה, דורש שלומו וטובתו ושלום ביתו באהבה עזה, בברכת חג כשר ושמח.

ישראל דב אודעסר
בן עטר 28
תל-אביב
(אב"י הנחל השלם מכתב לג')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה