אב"י הנחל - מכתב לה'

ב"ה, י"ט תמוז תש"ך. טבריא
נפשי וליבי, מר ז.שזר הנעים, השואב חיים מטפי החסד של הצדיק, שהוא שורש כל מעינות החכמה, שיכול להחיות את כל ישראל וכל באי עולם, אשרי חלקו וגורלו, שלום וכל טוב לאורך ימים.

ברית אהבתנו לא תופר לעולם ומים רבים לא יוכלו לכבותה, חס ושלום. אחי, חביבי, מחמד עיני ולבי, אוהב נאמני, חזק ואמץ! אל תירא ואל תפחד! אל תתבהל ואל תתבלבל ואל תפול ברוחך מכל מה שעבר, משום דבר שבעולם, יהיה איך שיהיה, כי, ברוך ה', יש לנו כתפים רחבים לסמוך עליהם, כי עכשיו בימינו אלה יש לנו כבר בעולם אור חדש, נורא ונשגב כזה, שיכול לתקן הכל ולהפוך עוונות לזכויות. זכור תזכור בכל יום ובכל עת ובכל מקום שהוא, לשמוח בכל עוז, בכל לב ונפש, ולהודות לה' על כל החסד אשר עשה עמנו בנפלאות חסדיו העצומים ונתן לנו מתנת חנם כזה, שנפלנו בגורלו של הצדיק האמת, שהוא ראש ומובחר מכל בחירי צדיקיא, עלאה על כל עלאין, שעוסק עמנו עכשיו להוציא אותנו מבין שני הסטרא-אחרא, מכל מקומות רעים שנפלנו בהם, ולהעלותנו למעלה מן המקום. רק העיקר, שצריך להחשיך עיני דעתו לגמרי ולסלק שכלו וחכמתו לגמרי, וישים עצמו כבהמה שאין לה דעת ולסמוך רק על אמונה לבד, וזה עיקר החכמה שבכל החכמות, כי כשיהיה חזק באמונתו לבד, בלי שכל וחכמות וחקירות כלל במוחו, אזי בודאי יזכה ברבות הימים להשיג ולהבין השגות וחכמות אלוקות אמיתיות, מה שאי אפשר בשכל אנושי להשיג. ובלבד שלא יעמיד זאת לנסיון, רק יתהלך בתמימות ובפשיטות, באמונה ישרה באמת. אך צריכים לשמור עצמו מאד מאמונות כזביות, אמונות של שטות והבל, שלא יהיה פתי יאמין לכל דבר. וזה בחינת בהמות טהורות ובהמות טמאות, שהזהירנו השם יתברך להבדיל בין הטמא ובין הטהור. כי האמונה היא בחינת בהמה, כנזכר לעיל, אך אמונה ישרה אמתיות דקדושה, היא בחינת בהמות טהורות, ואמונות כזביות הם בחינת בהמות טמאות!

מי שהולך בתמימות נעשה משכיל. מי שיש לו אמונה, זוכה אחר כך לעבוד את ה' בדעת גדול. על ידי הכרת צדיקים, תזכה לבינה ודעת. על ידי אמת בא הקץ.

המעתיק והמסדר, המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו בזה ובבא, מתגעגע להתראות ולדבר דברי אמת ואמונה. דרישת שלום.
ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב לה')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה