אב"י הנחל - מכתב לו'

ב"ה י"ג אלול תש"כ, טבריא
ליבי וגעגועי מר ז.שזר הנעים, השואף ולוהט לקשר ולדבק עצמו בהצדיק האמת שהוא הלב של העולם שבו תלוי עיקר חיות וקיום העולם, ה' ידריכהו בדרך האמת והאמונה, ויחדש עליו ועל ביתו שנה טובה ומבורכה.

צריך לידע מעלת נפשו בשרשה, שנפשו גבוהה ויקרה מאד, והוא משורש בן המלך האמת ובקל יכול לבטל מנפשו הזוהמא של בחינת עבדות, ולחזור למעלתו בגודל כח הצדיק שהוא המלך האמת על ישראל, אשר ניצוץ אחד מתורתו ילהיב אור האמת בעולם וישרוף ויכלה כל השקר מן העולם, ויש בו די להחיות כל העולם לדורי דורות. מובטחני בחסדי ה' שבוודאי יהיה נמנה עמנו בראש השנה, ויתחוב את ראשו בתוך הקיבוץ הקדוש של הצדיק האמת שאמר כי ראש השנה שלו גדול מאד מאד בעיני ה' יתברך שאין למעלה ממנו. ואם עיני אמת לך, ראוי לך להתעורר לברוח ולפרוח כנשר אל אור רבינו הקדוש והנורא ז"ל, כי הנך רואה גודל החסד והטוב שעשה עמך ה' יתברך, אשר באת בגבולנו בדרכים נפלאים מאד, ועל ידי זה סוף כל סוף יושיע ה' ויאיר עינינו איך לשוב לה' יתברך מכל מה שעובר עלינו. רק חזק ואמץ בכל מה שתוכל לחטוף איזה מעט טוב בכל יום ובכל עת ובכל מקום שהוא. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לידע מאור החדש הזה אור האורות אור צח ומצוחצח דלא ידיע ולא אתידע, ולא אית מאן דקימא ביה וכו' וכו'.

אפילו אם נפל האדם חס ושלום עד אין תכלית, גם שם ה' יתברך נמצא ומצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים, ומזכיר אותו בכל פעם בכמה וכמה רמזים שונים בכל מקום שהוא כדי שישוב אליו.

בוודאי צריכים להיות בורח מן העברה בתכלית הבריחה, אך אחרי שכבר עבר מה שעבר חס ושלום, צריך לידע ולהאמין שאין שום יאוש בעולם כלל. ואפילו אם כבר רצה להתגבר אלפים פעמים לחזור בתשובה, ולא עלתה בידו ונפל למה שנפל, ואפילו אם נפל לעברות גמורות וחמורות חס ושלום ועבר על כל התורה כולה אלפים פעמים, אף על פי כן עדיין יש לו תקוה כל עוד נשמתו בו. והעיקר הוא אמונה, שיהיה לו אמונה שלמה בה' יתברך, וישתדל בכל עוז להתקרב לצדיק האמת, וישפוך שיחו לפני ה' יתברך שיגלה לו הצדיק האמת כדי שיזכה על ידו לאמונה שלמה ואז בוודאי יש לו תקוה לעולם, יהיה איך שיהיה. כי עיקר הכוח לעמוד בקשרי המלחמה הוא על ידי אמונה שהיא כלל ועיקר כל התורה כולה!

המעתיק והמסדר, המעתיר ומתפלל עליו תמיד, דורש שלומו וישועתו והצלחתו בזה ובבא.
ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב לו')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה