אב"י הנחל - מכתב טו'

ב"ה כ"ד אלול תשי"ח
לכבוד גב' נכבדה מאד ש.כהנא שלום וחיים וכל טוב.

הריני מאשר ברוב תודה קבלת המכתב מיום י"ט אלול תשי"ח בצירוף צ'ק על סך מאה ל"י 100 ל"י. כמו כן קיבלתי במועדו המכתב מיום כ"ז אב תשי"ח ואביע תודה וברכה רבה על זה. וברכת שנה טובה ומאושרה בכל מיני ישועות.

מקרב לב עמוק הנני פורס בשלום אהובי מר ז.שזר הנעים. אלפי תודות ותשואות חן על פעלו הטוב. יהי משכורתו שלמה מאת ה' שיכתב ויחתם בספרן של צדיקים אמיתיים לחיים טובים ארוכים ולשלום וכל טוב אמיתי.

עיני מצפות לראותו מהרה בשמחת לב בחיים ושלום, דרישת שלום למשפחתו הכבודה ולכל הנלוים אליו.

ישראל דב אודעסר
רח' בן עטר 28
תל-אביב
בטח קבלת מכתבי מיום י"ט אלול תשי"ח ובוודאי יגיע לתעודתו.
(אב"י הנחל השלם טו')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה