אב"י הנחל - מכתב יד'

ב"ה , י"ט אלול תשי"ח, תל-אביב
לאיש משכיל הדורש ומבקש הפלטין של אמת, מר ז.שזר, שלום רב.

ברודער האלט זיך, לאז זיך נישט אפ {אחי היקר, אחוז עצמך ואל תרפה}. חזק ונתחזק ואל נהיה כפיל גדול וכגמל, אפילו כשמשכהו בחטמו העכבר - לא יבעט בו, אזור נא כגיבור חלציך, וחגור בעוז מתניך לעוף כנשר אל הצדיק המרפא כל חולי ואיש מכאובות מוציא נפשות משאול תחתיות, מהפך ירידות לעליות, וזדונות לזכויות.

דע שיש שני מיני פלטין, באחד דר מלך, ובהשני דר עבד, ושניהם דומים זה לזה לגמרי וקשה מאד להבחין ביניהם. כי יש כמה נפשות שמתקשרין עד שנעשה מהם בית ופלטין, כי מתקשרין אחד באחד ואחד באחד עד שנעשה מהם יסוד ואחר כך נעשה אוהל, עד שנבנה מהם בית ומדור ששם דר אמת, ומי שרוצה למצוא אמת ימצא בבית ופלטין זה של אלו הנפשות שמהם נעשה מדור לאמת. ויש כנגד זה שמתקשרין כמה נפשות ונעשה מהם בית ששם דירת השקר שהוא בחינת עבד. והנה בין שני הבתים הנ"ל אפשר לטעות, היינו בין האמת והשקר, כי השקר מדמה עצמו להאמת, כי גם שם יש קשר מנפשות רבות, עד שקשה מאד להבחין בין האמת והשקר ואפשר לאדם לטעות ואינו יודע היכן האמת ולהיכן יקרב עצמו, אך אם יסתכל על תכליתו הנצחי בעין האמת לאמיתו, בוודאי יזכה להבין באיזה דרך ילך ולמי להתקרב. עיקר הגלות על ידי עוונות ישראל ועיקר התיקון על ידי תשובה, ועיקר העיכוב של התשובה הוא המחלוקת של החולקים על הצדיק האמת, כי רוב המון בני ישראל היו שומעים אליו, אך עיקר העיכוב הוא על ידי החולקים על נקודת האמת בכמה וכמה בחינות ומאלו החולקים יונק בחינת מצח הנחש וחיות רעות שהם חכמי הטבע וכו' וכו', ועל ידי כל אלו הדעות רעות הוא עיקר העיכוב מן התשובה.

הבעל דבר מתגבר ומשתדל בתחבולותיו למנוע מלהתקרב להצדיק האמת שבו תלוי שלמות תיקון נפשו וכל תקות ישראל, וכל מה שהאדם גדול ביותר ויש בו מדרגה ובחינה גבוהה ביותר מתגבר עליו למנעו ביותר. כי אם היה הוא מתקרב מי יודע מה היה נצמח מזה טובה ותיקון לכלל ישראל ולכל העולמות.

על ידי התקשרות להצדיק האמת יוכלו לעבור בשלום בכל המדבריות בכל מיני חושך וצלמות. אפילו כשעוברים חס ושלום במקום נחש שרף ועקרב וצמאון וכו', שבכל מקומות אלו בהכרח שיעבור בהם הרוצה לגשת אל הקודש, בפרט מי שנכשל כבר במה שנכשל ורוצה לשוב שבהכרח שיעבור באלו המקומות, ומכולם יצילנו ה' על ידי תוקף הרצון דקדושה שיזכה על ידי התקשרות לצדיק האמת שעל ידו עולים מכל מיני חושך שבעולם.

המעתיק והמסדר המעתיר בעדו ומזכירו לטוב תמיד, מברכו בשנה טובה ומבורכה ממקור הברכות והישועות.
ישראל דב אודעסר (אב"י הנחל השלם יד')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה