אב"י הנחל - מכתב קד'

ב"ה כ"ב ניסן תשכ"ו
לכבוד נשיא ישראל לבי ובשרי מר ש.ז.שזר הצופה ומביט ומסתכל לראות האמת האמיתי שהוא פלא פלאות נפלאות על נפלאות גדולות ונוראות עד אין סוף ואין תכלית. שיכבוש כל העולם ויכניס בלבם אמונה שלימה זכה צחה וברורה עד שיתבטלו כל האמונות כוזביות וכל הכפירות. ועמי הארץ יהיו מתיהדים ומתגיירים ויאמרו ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. שלום רב.

אגיל ואשמח בלבבי בראותי את ברכתך הלהבי ואת אהבת לבך וגודל חסדך אשר הרבית לעשות עמדי בהסך שלש מאות לירות ישראליות, רב תודות, ישלם ה' פעלך הטוב. עיני ולבי אל אבינו שבשמים נשואות עד שיחננך וירים קרנך והצלחתך, וישמור אותך ואת ביתך מכל מיני חולאים, וירפא אתכם בגוף ובנפש לאורך ימים ושנים טובים ונעימים.

כל עיקר יציאת מצרים, וכל האותות והמופתים הנוראים אשר עשה השם יתברך עם אבותינו ועימנו מיום יציאת מצרים עד היום הזה בכל דור ודור. הכל בשביל האמונה הקדושה, כדי לזכות לאמונה שלימה שזה עיקר הכל וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו, ובשביל זה בא האדם לעולם הזה כדי להכיר את ה' שזהו התכלית מכל התכליתין.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קד'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה