אב"י הנחל - מכתב קיט'

ב"ה אור ליום כ"א תש"ל טבריא
לכבוד נשיא ישראל מר ש.ז.שזר החכם ומבין מה העולם חסר ומה תיקונו, לכן חגר חגורת גבורה והבעיר והלהיב לבו כאש להבה להתקבץ יחד עם כל ישראל אל המנהיג האמת נחל הנובע רפואות חדשות נוראות ונפלאות פלאי פלאות שעדיין לא נתגלו מיום שברא ה" עולמו, שמועילים לכל אפילו לחולים אבודים כמונו היום בדורות הללו. והם כל עיקר יסוד ושורש חיותינו וקיומינו ותקוותינו לדור דור אשריך שזכית לזה ברכה ושלום וחיים אין קץ.

אני כותב את זה בחצות לילה אחרי ההתבודדות והשיחה ושפיכת לבי לפני ה" בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס המקום הקדוש אשר בו זכינו להתחבר ולהתקשר באהבה ואחוה באמת בהנחל נובע ביום ט"ו שבט תשי"ז. עיני יורדות דמעות מתוך שמחה בזכרי כי במקום קדוש זה נכתבו רוב האגרות במסירת נפש, לפני שלש עשרה שנה. אני מעלה במחשבתי כמה ענינים פלאים שכתבתי אז שהם טובה גדולה לכלל ישראל וחלק מהם כבר נדפס בספר אִבֵי הנחל שעושה פעולות גדולות בעולם כידוע לכל.

אני מבלה רוב הלילה בהתבודדות על ההרים שעל הציון הקדוש רמבע"הנס. ודע אחי שאתה עומד לנגד עיני תמיד ואיני שוכח אותך להתפלל בעדך ובעד ביתך ובעד כלל ישראל הנתונים בצער גדול וצריכים לרחמים וישועות גדולות במהרה.

אני וחתני חיים ורעייתך העדינה ראינו בעינינו הישועה הגדולה אשר עשה ה" עמך נוראות ונתן לך לב חדש וחיים חדשים בדרך נס ופלא בכח וזכות הנחל נובע, בעת שהיית בבי"ח הדסה וכל הפרופסורים אמר נואש ח"ו. ומאד נשבר לבי בקרבי מרוב צער ואז שלחתי מכתב ל"כ עם חתני חיים והזכרתי שם בתוך ברכתי ותפלתי זכות רבינו הנורא נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ואחרי שקבלת את מכתבי יצאת מהדסה הביתה בלי רשות הרופאים ונגד דעתם כי אמרו שזהו סכנה גדולה. וה" בחסדו הגדול נתן לך רפואה מן השמים בביתך. כן יוסיף ה" חסדו עליך תמיד ויתן לך כח ובריאות וחיים טובים וארוכים ושלום.

עבדך ואוהבך הנאמן המשרתך במסירת נפש.
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קיט'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה