אב"י הנחל - מכתב צט'

ב"ה ח' תשרי תשכ"ו
לכבוד נשיא ישראל, מחמד עיני, מר ש.ז.שזר, שהתנוסס בלבו רוח חכמה ובינה להבין האמת הקיים לנצח להחזיר הכל למוטב, וכל תיקון העולם בשלימות תלוי בו.
חתימה טובה לחיים ולברכה ולשלום אין קץ.

עלץ ליבי בברכתך ותגל נפשי באהבתך ובמדת טובך שהגדלת להטיב עמדי בהסך מאתיים לירות ישראליות. ממעמקי הלב אביע לך רב תודות ותשואת חן חן. ישלם ה' פעלך הטוב וירומם קרנך למעלה ויצמיח ישועתך ורפואתך בשלימות. ויוסף עליך ועל ביתך שנות חיים מתוקים בריאים ורעננים ותזכו לראות התגלות האמת בכל העולם.

דע והאמין כי בעת תחלת הויתך בבטן אמך נגזר עליך מאת הבורא שתהיה נשיא על ישראל בדור היתום הזה כדי שתרחם על עם ישראל ברחמנות אמתי. ובסגולת שכלך הרחב והישר ולשונך הצח והמפואר תודיע ותלמד העם את האמת הנורא אשר הופיע ה' לנגד עיניך בכמה סיבות נפלאות בהשגחתו בדרך נס ופלא זה כשבע שנים.
ותפקח עיניהם ולבם של ישראל שכולם יראו ויבינו האמת האמיתי הגנוז והצפון מעין כל שהוא עיקר קיום כל הבריאה, ועל ידו תצמח הגאולה לישראל ולכל העולם כולו שכולם ידעו את ה'.
עבדך הנאמן המתפלל תמיד בכל לב ונפש בעדך ובעד ביתך
ישראל דב אודסר
{אב"י הנחל השלם - מכתב צט')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה