אב"י הנחל - מכתב פו'

ב"ה, כ"ו (נ"א כ"ז) אדר תשכ"ד
לכבוד נשיא ישראל עיני וליבי מר ש.ז.שזר, העומד בראש המאמינים בהצדיק, שהוא השליט ומושל על כל ישראל לדור דור. השופך עליהם מימי חכמתו שהם רפואות ותחבושות נוראות נפלאות שלא נתגלו עדיין מעולם. ועתיד להתגלות בשלימות על ידי מלך המשיח. אשריך שזכית לכך לברוח ולהמלט מהתנגדות וקשיות על הצדיק שנמשכים מבעלי כבוד וגאוה הצבועים והשקרנים ועזי פנים המרחיקים את ישראל מהצדיק האמת בחינת משה משיח שעל ידי זה הם מחריבים ומאבדים את העולם שנברא רק בשביל הצדיק שיש לו כוח לקרב את כל העולם להשם יתברך ותורתו בתכלית השלימות .
ומאבדים את העולם, ועל ידם התגברות הכפירות ואפיקורסות וכל הגזרות והצרה והשואה של היטלר עמלק, ימח שמו.
שלום וחיים ארוכים בכל טוב

הבורא יתברך, ואני ואתה יודעים פנימיות שאיפות ליבך הטוב והישר הכוסף וחושק ומתגעגע לבטל ולסלק מוחך ודעת עצמך לגמרי ולהמשיך עליך ועל כל ישראל רוח חכמה רוח נבואה של הצדיק האמת היחיד בעולם. היורד עד עמקי תהום להעלות נפשות משם ומעלה אותם למעלה משמי השמים. מי יערוך שבחו מי יספר נוראות גדולתו אין דוגמתו. אתערותא והתעוררות {התעוררות והשתוקקות} אל עצם האמת, הטמון וצפון בעמקי לבך. המבין ומרחיק ראות זה גרם לעורר בליבי תוקף תשוקת אהבתי אליך עד אין קץ וגבול בל תמוט לעולם, אהבה אמיתית כזאת שאין עוד דוגמתה בעולם, אהבה קדושה צחה נקיה וטהורה וצחה בלי שום פניה של כבוד או ממון ולא שום דבר של עסקי עולם הזה כלל וכלל. ומעוצם האהבה אינך זז ממחשבתי ומליבי אפילו שעה אחת ותמיד אני מצפה ומחכה ומשתוקק ומתגעגע ומתפלל לישועת נפשך והעיקר להכניס ולהאיר בליבך אור הצדיק האמת שהוא עיקר הישועה בשלימות והרפואה לכל בגוף ובנפש בזה ובבא לנצח.

כשמעיינים ומדברים החידושים שחידש החכם האמת אזי נתעורר ונתגלה ים החכמה שהוא מקור היראה, ואזי נופל יראת ה' על זה שמדבר ומעיין בהחידוש.
(אב"י הנחל השלם מכתב פו')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה