אב"י הנחל - מכתב פ'

ב"ה ד' כסליו תשכ"ד
לכבוד נשיא ישראל ליבי ובשרי מר ש.ז.שזר המוכן לבוא באש ובמים על האמת האמיתי האהוב עליו בעבותות אהבה ללא קץ וגבול. וזכה להיות עבד נאמן אצל הצדיק המלך האמת על כל ישראל לדורות עולם. שגילה חדשות נפלאות ונוראות שאין לשון בעולם שיוכל לספר תוקף רום נשגבות מעלתם וגובהם וקדושתם וכוחם שעל ידם הוא מקבץ ומכניס גם כל הרחוקים ורשעים גמורים להשם יתברך. ומגלה אלקותו ומלכותו עין בעין לכל באי עולם. מה טוב ומה נעים חלקך. שלום וכל טוב.

לרגל מלאות לך שנת השבעים וארבע הריני שולח לך בזה את ברכתי ומתנת ליבי החיים ארוכים של הבעטליר העוור לגמרי מהעולם, ואין לו שום הסתכלות בזה העולם כלל וכלל, כי כל העולם אינו עולה אצלו כהרף עין וכו'.

והחיים טובים של הבעטליר החרש שהתפאר בגודל ריחוקו מהעולם הזה בתכלית, והוא חרש לגמרי מלשמוע קולות של זה העולם שכולם חסרונות, כי כל העולם אינו עולה אצלו לשמוע קול החסרונות שלהם וכו'. עיין היטב בהמעשה הנוראה של השבעה בעטלירס ותעמוד מרעיד ומשתומם לראות אור הזה.

רבינו ז"ל דיבר הרבה מענין החיים שהכל נקרא חיים אצל העולם אבל באמת עיקר החיים כשזוכין לחדש ימיו להתחיל להתקרב להשם יתברך, לעבוד את ה' בכל פעם מחדש, ולא יפול לזקנה של הסטרא אחרא, כאילו כבר נזקן בחטאיו ומעשיו שרגיל בהם עד שאי אפשר לו לצאת מהם, רק יתחזק להתחיל לחיות בכל פעם מחדש בעבודת ה', ולא יפול משום דבר, ולא תקצר רוחו משום בילבולים וחלישות הדעת, כאילו אפס תקוה, חס ושלום, מחמת המעשים רעים שעשה עד הנה, כי צריך לבלי להסתכל על כל זה כלל, כי אין שום יאוש בעולם כלל, ואיך שהוא, אפילו שכבר נפל בלי שיעור, אף על פי כן אין יאוש בעולם כלל.

(אב"י הנחל השלם - מכתב פ')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה