אב"י הנחל - מכתב עו'

ב"ה. ח' אלול תשכ"ג
לכבוד נשיא ישראל, עיני וליבי, מר ש.ז.שזר, המתייחס אל הצדיק האמת בהערצה ובאהבה עצומה בלי קץ וסוף, ומתאמץ בכל כוחו להרבות לפרסם ולהודיע בכל העולמות את שם הצדיק האמת שעל ידו תבוא הגאולה לנו ולכל ישראל ולכל העולם כולו. כתיבה וחתימה טובה לחיים טובים ארוכים ולשלום אין קץ.

צריך לזכור תמיד גודל מעלת נפשו העדינה וגבוה בשורשה העליון, לרחם עליה לקשטה וליפותה ולצחצחה בצחצחות העליונות הנוראות של הצדיק, להצילה מפח יוקשים של העושק והיכלי התמורות שמחליפים ומקלקלים מאד ולהתנהג בנימוס המלוכה דקדושה של בן המלך האמת שנחלף.

כבר הגיע ימי אלול הקדושים, ימי הרחמים והסליחות, וצריך עתה לחזור ולהתחיל מחדש להתגעגע ולכסוף ברצונות חזקים לישאר קבוע בראש השנה הקדוש בתוך הקיבוץ הקדוש של הצדיק האמת, ולא יפריד עצמו מהם כל ימי חייו. כי כל זמן שהוא בתוך כלל הקיבוץ שמקבץ הרועה האמיתי יש לו תקוה לעולם אפילו אם יעבור מה שיעבור חס ושלום.

כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך ולשוב בתשובה, צריך שיעברו עליו אלפים ורבבות ירידות בלי שיעור, וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם לבלי להניח את מקומו משום ירידה שבעולם, יהיה איך שיהיה וזהו העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לבלי ליפול בדעתו לעולם, ולחזק את עצמו תמיד אף אם הוא כמו שהוא, להאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה בעולם, כי בכל מקום יכולים למצוא את השם יתברך, ואפילו כשנופל לשאול תחתיות רחמנא ליצלן אף על פי כן צריך לחזק את עצמו תמיד ולבלי לייאש את עצמו לעולם כי גם שם ה' יתברך נמצא בבחינת "ואציעה שאול הנך".

היצר הרע אורב על נפש האדם תמיד לטמא אותו בעוונות ופשעים ופגמים גדולים, וצריך רחמים רבים והתגברות גדול למלט נפשו מיד שאול עד שישוב נפשו למקומה ולמנוחתה.

עיקר הרחמנות שצריכים לרחם על ישראל הוא להכניס בהם אור הצדיק ולהוציאם על ידי זה מעוונות ולקרבם לה' יתברך.

המעתיק המתפלל תמיד על שלומו והצלחתו, ומאחל לו ולביתו שנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה.

ישראל דב אודעסר

(אב"י הנחל השלם מכתב עו')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה