אב"י הנחל - מכתב פא'

ב"ה חנוכה תשכ"ד
לכבוד נשיא ישראל מר ש.ז.שזר עיני וליבי, השואב מימי החכמה של הצדיק החכם האמת, לרוות צמאון נפשו היקרה ולהשקות בהם נפשות ישראל היקרים, המושלכים ומתגוללים בזוהמת הרוח שטות וטעות של המינות ואמונות כזביות, שהם בחינת מימי המבול המתגברים להחריב את העולם, והצדיק הוא עיקר הרפואה וההצלה מזוהמתם וטומאתם שלום וחיים ארוכים, חיים טובים, חיים אמיתיים, חיים נצחיים.

ראה אחי, מאהבה עצומה וחזקה אשר בליבי אליך, נתתי לפניך את החיים האמיתיים של הצדיק האמת, שהוא הבעל תפילה, הוא כלליות השבעה בעטלירס הנוראים, ובחרת בחיים, למען תחיה והארכת ימים על ממלכתך, לשם ולתפארת ישראל, בארץ אשר נתן לנו ה' ביד חזקה ובאותות ומופתים במצרים וירדן וסוריא וכל העמים אשר סבוני גם סבבוני מכל צד להשמידנו, חס ושלום. בחנוכה ממשיך כל אחד בביתו קדושת נרות המנורה, שהם בחינת אור הצדיק האמת, שהוא משה משיח, שמדליק ומאיר כל נפשות ישראל באור גדול גם בכל מיני חושך ואפילה, ומצילם משטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שקר, שמביאים העולם לתוהו ובוהו, חס ושלום.

(אב"י הנחל השלם מכתב פא')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה