אב"י הנחל - מכתב סז'

ב"ה, כ"ו אייר תשכ"ך, תל-אביב
ליבי יקירי, מר ז.שזר, שזכה לטעום נעימת האמת הברור והזך, והתעורר באש הבוער בליבו והלהיב את נשמתו ומחשבתו לחשוב מחשבות עמוקות ועצות ותחבולות רבות, להגדיל ולפרסם את שם הצדיק האמת, הממשיך עלינו אורו של משיח, ומשבר ומבטל בביטול גמור הטינופות וזוהמת המינות ואמונות כזביות, המחשיכים עיני ישראל ומעלימים ומסתירים אור הצדיק האמת, ומפרידים הרגליים מן הראש, היינו, שעושים פרוד בין כלל ישראל, שהם בחינת רגלין, ובין הצדיק, שהוא הראש, ר'אש ב'ני י'שראל, שעל ידי זה נתגבר חכמת הפילוסופיא בעולם ונתרבו ספרי מינות וכפירות, שמטילים שנאה ואיבה בין ישראל לאביהם שבשמיים, שלום וחיים וכל טוב.

בעוצם שיפלותנו בדור היתום הזה, בגודל עומק תכלית תכלית הירידה בכפירות ואמונות כזביות, וכולנו כצאן תעינו, עד שבאנו אצל הקצה והסוף של ישראל, במקום שגבול ישראל כלה, ששם מסיים קדושת ישראל, שמשם ולהלאה אין מתפשט קדושת ישראל.

(אב"י הנחל השלם מכתב סז')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה