אב"י הנחל - מכתב סו'

ב"ה, כ"ה ניסן תשכ"ב, תל-אביב

ליבי יקירי, מר זלמן שזר החושב מחשבות ותחבולות להודיע ולהאיר אור האמת בעולם. שהוא אור הצדיק האמת אור האורות בחינת אורו של משיח המאיר עלינו אור התגלות אלקותו יתברך גם במחשכים מרים ומרורים אשר בדור החושך הזה. ומשבר ומכניע ומשפיל מן העולם כל ספרי המינים והמחקרים הנוטים לצד מינות וכפירות. וכל הגאוה והממשלה של המנהיגים של שקר שמטילים שנאה ואיבה בין ישראל לאביהם שבשמיים. יצו ה' אתך את הברכה והחיים.

ימי זקנה ושיבה קפצו עלינו וכוחנו חלש ודל ושונאי נפשינו שהוא אש התאוות רבו וגברו מכל הצדדים כמעט בלי שיעור. ונפשינו מטורפת במצולות טיט עכירת תאוות עולם הזה והבליו כאבן הנתון בתוך כף הקלע. ואנו הולכים בעולם נע ונד מבולבל ומטורף מאד יותר מספינה התועה בלב ים והרוח סערה הולך וסוער בלי שום מנוחה והשקט. ואין שום משל ודמיון לכנות ולדמות עוצם הרחמנות שעלינו. ואין לנו שום עצה ותחבולה רק לנוס ולפרוח להצדיק. להתגולל ברפש וטיט ולרחוש על הידיים ורגליים בין נחשים ועקרבים עד שנזכה לשאוב מרוח הקודש של הצדיק אשר על ידו אין שום יאוש בעולם כלל. ובכל מקום ובכל זמן ובכל המדריגות למעלה ולמטה אפילו הרחוקים שנתרחקו לגמרי מקדושת ישראל אף על פי כן אין שום יאוש כלל. כי בעוצם כח חכמתו הגדול והנורא הוא מהפך עצם הרע לטוב. משמד לרצון.

עיקר כל הכפירות והאפיקורסית של חכמי הטבע שנתעו למקום שנתעו, הוא ע"י פגם אמונת חידוש העולם שעל ידי פגם זה באים לכל מיני טעותים ועיקר הכנעתם וביטול דעתם הוא ע"י הצדיק האמת הגדול במעלה מאד בחינת משה משיח שהמשיך תורה כדי להאיר ולגלות אמונת חידוש העולם. ולבטל ולעקור דיעות חכמי הטבע שכופרים בחידוש העולם. עוצם נוראות גבורתו וכוחו של הצדיק האמת הבעל כח הוא בחינת מטה עוז שעומד בחוזק ותוקף בתוך בית הבליעה של הסטרא אחרא. עד שמוכרחת להקיא הקאות בכל פעם עד שגם אלו הרחוקים והגרועים ביותר שכבר הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתגשמו מאד ונבלעו בתוך בטן הסטרא אחרא, שכמעט כמעט אבדה תקותם ותוחלתם, באים ומתקרבים להשם יתברך ונתוספים שכנים רבים להקיבוץ הקדוש של הצדיק, ועל ידי זה דייקא נעשה תיקון נפלא בכל פעם, עד שסוף כל סוף יתתקן הכל.

בהוקרה ואהבה וגעגועים.

המעתיק ישראל דב אודעסר

(אב"י הנחל השלם מכתב סו')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה