אב"י הנחל - מכתב נו'

ב"ה, ג' דחול המועד פסח תשכ"א. תל-אביב
יקירי מר ז.שזר, אשר זך שכלו הישר והעמוק היה לו לעזר להגיע למחוז חפצו, אל נקודת האמת, הממתיק מרירותא דעלמא ומחייה ומקיים כל העולמות, שלום וחיים וכל טוב.

היום הגיעני מכתבו הנעים, בצרוף צ'ק על סך מאה לירות ישראליות רוב תודות ותשואת חן חן מקירות ליבי. קיבלתי נחת רוח גדול מזה שראיתי שאהבת נקודת האמת מצאה קן בליבו הכביר אשר זה חלקינו מכל עמלינו, זה תקותינו, זה נחמתינו, זה ישועתינו לנצח, יעזרך ה' להתחזק לחשוב מחשבות עמוקות להתגבר ולהתקשר לאור הצדיק. אריין טאהן זיך גוט טיף {להכניס עצמך בעמקות היטב) בדברי רבינו ז"ל בהתורות, בהמעשיות, ובהתפילות וכו'. ותכניס כל כוחות נפשך וכל האש הקודש המושרש בליבך הישראלי, בכל האוצרות שלנו, אזי וועסטי לעבין א לעבין {אזי תראה חיים מה הם}, כי זולת זאת אין שום חיות כלל. כל העולם מלא יסורים והרפתקאות מהרפתקאות שונות ואין לשום אדם במה לנחם את עצמו כי אם במעט הטוב שזוכה לחטוף במעט הימים הרעים האלה.

צריכים להמשיך מהצדיק חכמה והתבוננות גדול עד שיזכה לישאר על עמדו תמיד כל ימי חייו, ולא יניח להפיל את עצמו לעולם.

יש ימי הילדות והבחרות, ימי עליה וימי עמידה, וימי ירידה, שהם ימי הזקנה והשיבה. ובהכרח שיעבור על כל אדם בכל ימי חייו הרבה הרבה מיני עיתים שונים, עיתים לטובה, עיתים לרעה, פעמים הוא בבחינת עליה ופעמים הוא בבחינת ירידה. והצדיק המלמד תורה ודעת לישראל, מאיר בכל אחד שיוכל להתחזק בכל הזמנים והעיתים העוברים עליו, באופן שלא יפול ולא יתרחק מהשם יתברך לעולם.

עתה בדורות האחרונים האלו, כשמתגבר האדם בתנועה קלה כחוט השערה לשוב להשם יתברך, הוא יקר אצל השם יתברך הרבה מעבודות גדולות של דורות הראשונים.

המעתיק המעתיר ומתפלל תמיד על שלומו והצלחתו, מברכו בחג כשר ושמח.
ישראל אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב נו')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים סבא ישראל מלך ישראל וגואלו
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה