אב"י הנחל - מכתב סד'

ב"ה. י"א שבט תשכ"ב.
עצמי ובשרי, מר ז.שזר, הקשור בקשרים חזקים בהאילן הנפלא, הקדוש ונורא מאד, שהוא הצדיק האמת, העומד לנו למחסה ולמגן לדור דור, ומחייה ומחזק את נפשנו בכל מיני ריחין ובוסמין של נוראות תורתו. אשריך שזכית לידע מבעל הנפלאות, שכל דבריו נפלאות, פלאי פלאות עד אין חקר, לבער ולבטל כל הכפירות ואמונות כזביות, ולהמשיך ולקרב כל העולם להשם יתברך.

עיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד ה' בתמימות גמור, בלי שום חכמות כלל. כי יש מחקרים שאומרים, שעיקר התכלית הוא על ידי חקירות וחכמות חיצוניות שלהם, והם מבלים ימיהם בעולם הזה לחקור ולהשיג המושכלות, וזהו התכלית אצלם. אבל באמת, עיקר השגת התכלית והעולם הבא הוא רק על ידי אמונה ומצוות מעשיות, לעבוד ה' בתמימות ובפשיטות גמור, ועל ידי זה בעצמו זוכין למה שזוכין {עין לא ראתה וכו'}. אבל באמת, עיקר השגת התכלית הוא רק על ידי אמונה ותמימות דייקא, דהיינו יראת ה' ומצוות מעשיות בפשיטות גמור, ועל ידי זה בעצמו זוכין למה שזוכין.

התפילה משנה הטבע, ונתבטלין החכמות והחקירות שהם הולכים על פי הטבע.

המחקרים והכופרים מפרשים כל התורה כולה על פי חכמות ואפיקורסות שלהם, ואפילו מצוות מעשיות, מפרשים הכל על פי צורה ושכליות שלהם, וכופרים בעשיית המצוות. אשרי מי שאינו יודע מהם כלל. ועיקר הכנעתם, על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה מופלגת מאד, שעיקר ענינו הוא תפילה, כי תפילה משנה הטבע.
(אב"י הנחל השלם מכתב סד')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה