אב"י הנחל - מכתב סה'

ב"ה, ר"ח ניסן תשכ"ך. תל אביב.
מחמד עיני וליבי, מר זלמן שזר, הנעים ונחמד לכל. ה' עיזוז וגיבור יהיה מעוזך, ויחזק לבבך בכל עוז ותעצומות, לזרז מאד לדלג על מה שצריך לדלג, כדי שתוכל להמשיך על מוחך וחכמתך הארה מהניגון והשיר של נפלאות, למעלה מן הטבע, היוצא מהכינור של ע"ב נימין של הצדיק, שיתגלה לעתיד בעת קץ האחרון על ידי משיח צדקנו, שעל ידו יבער ויבטל המינות ואמונות כזביות מן העולם, ויחזיר כולם אל האמת ויקרבם להשם יתברך ותורתו, וימלא כל הארץ דעה לדעת כי ה' הוא האלוקים, שלום וכל טוב לאורך ימים.

אחי, יקירי וחביבי, מה מאד גדלה שמחתי שזכיתי לראות כתב ידו החזקה, המלא ידידות וברכות נאמנות, היקרות לי מאלפי זהב וכסף...
אני יודע בנפשי האמת כי בוודאי אינני ראוי וכדאי לקבל כבוד כזה. בשמחה רבה קבלתי צ'ק על סך 150 ל"י {מאה וחמישים לירות ישראליות} והיו לי מזה נחת ועונג רב עד אין שיעור כאשר כבר הודעתיך זאת כמה פעמים באמת ובתמים רוב תודות ותשואות חן חן מקרב לב עמוק, ה' יהיה בעזרך ובכל אשר תפנה תיצלח ותשכיל.

בקשתי ממך, יקירי, לחזור על הדברים שכתבתי לך עד הנה, ולהיות תמיד על רעיונך ספרי רבינו, ז"ל, ולהגות בהם ולדקדק בהם, כי בטח תמצא בכל דיבור ודיבור כל מיני מתיקות, ובוודאי תוכל להחיות עצמך בהם תמיד אפילו בעומק החושך, בכל מיני צרות הנפש.

אל ירע בעיניך על אשר לא כתבתי אגרת זה זמן רב, כי ה' יודע את ליבי, כי נכסוף נכספתי בכלות הנפש להרחיב הדיבור ולטייל עימך בגן העדן העליון של הצדיק יום יום, אך אין דעתי צלולה מחמת בגידת הזמן אשר סבבוני, כידוע לך קצת. ואם ירצה השם, כי ירחיב ה' את דעתי, אז בוודאי אתגבר ואתאמץ בכל נפשי להודיעך בכל פעם חדשות נוראות מהישועות והחסדים העצומים שעשה ה' עימנו באחרית הימים האלה, בסוף הגלות האחרון המר הזה, על ידי הצדיק האמת, שהוא מבצר תקותנו האחרון, עד שגם עכשיו, אחר כל המרירות וקילקולים הרבים שקילקלנו, עיקר נחמתנו ותקותנו הוא החסדים החדשים הנפלאים, שהם בחינת שכליות גבוהים ונעלמים מאד, שרשי התורה, שהם למעלה מהתורה, שממשיך עלינו ה"נחל נובע מקום חכמה", להחיות כל הנפשות הנפולות אשר רבו כמו רבו בדורות הללו. עלינו לשמוח ולרקוד בלב שלם, בשמחה גדולה, שזכינו לידע מהעוסק בתיקוננו לנצח בכל דור. ואוי ואבוי להם להחולקים והמתנגדים על העוסק בתיקון נפשותיהם בכל עת, ואף על פי שהם חולקים כמו שחולקים ומתלוצצים כמו שמתלוצצים, אף על פי כן סוף כל סוף יתגלה האמת לעין כל, עד שכל חלוקת הכבוד יהיה אצל האמת, ואז בוודאי הכל ירוצו לעבוד את ה' באמת ולהתקרב לצדיק האמת, שהוא עיקר שלמות האמת.

הדורש שלומו וישועתו, מברכו בברכות מאלפות וחג כשר ושמח, המחכה ומצפה לראותו היום, לשמוח איתנו יחד על שמחתנו.

המעתיק ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב סה')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה