אב"י הנחל - מכתב סא'

ב"ה, י"ד תשרי תשכ"ב, תל-אביב.

מחמד עיני, מר ז.שזר, השזור וקלוע בחבלי עבותות אהבה אל הצדיק שהוא חידוש פלא נורא כזה. שלא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו, אשר בקול תורתו יהפוך כל העולם מרע לטוב, והוא יגמור הכל כרצונו להביא הכל אל התכלית הטוב הנצחי. בבוא משיח צדקינו אז יוודע לכל ישראל נוראות גדולתו, ואז יסכר פי דוברי שקר, ויבושו וינשכו את בשרם, ויתגבר האמת ויתגדל השלום, ואת רוח הטומאה יעבור מן העולם. שלום וכל טוב.

ביום שישי י"ב תשרי סמוך לכניסת שבת קודש הגיע לידי אגרתך הלבבי מיום כ"ו אלול תשכ"א בצרוף צ'ק על סך שבעים וחמש לירות ישראליות ינוחו ברכות על ראשך, כי שמחתני והחייתני, יקירי משוש ליבי, בפעלך וחסדך הגדול שהפלאת לעשות עמדי, תגיל ותשיש על חלקך הטוב שזכית להתקשר ולהתדבק באהבה עזה כל כך אל הצדיק ואנשיו הנאמנים, זה חלקך מכל עמלך, זה תקותך לנצח.

כל תשוקתך ותבערת ליבך הבוער ונכסף לגדל לפאר ולפרסם את שם הצדיק האמת בעולם, וכל פעולה וכל תנועה קלה שאתה עוסק לטובת ענייני ועסקי הצדיק ואנשיו הכשרים האמיתיים שבדור, בפרט כל הפסיעות והיגיעות שהיה לך בראש השנה להיות בכלל הקיבוץ הקדוש של הצדיק העוסק ברפואת ותיקון נפשנו, הכל נרשם למעלה לטובה ושכרך לא יקופח.

באהבה והוקרה ואיחולים לבביים ביותר לשנה החדשה
ישראל דב אודעסר
בן עטר 28
תל-אביב
(אב"י הנחל השלם מכתב סא')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה