אב"י הנחל - מכתב מט'

ב"ה, אור לי"ג שבט תשכ"א טבריא.
ליבי, יקירי, מר ז.שזר, איש המעלה הנערץ והנעים, שלום רב.

מה מאד נפלאת אהבתך לי. מה מאד מתקו דבריך אלי, ומה מאד החייתני בדבריך הנעימים. אחי חביבי, בראותי, שתהילה לאל, דברי רבינו ז"ל, עושים רושם בלבבך הנעים כל כך, ומחיין ומשיבין נפשך מאד. קוה קויתי לה', שיוסיף חסדו עמך להצליחך ולהיטיב אחריתך מראשיתך. חזק ואמץ יקירי, לשמח עצמך בכל עז, בכל עת, בכל הדרכים שקיבלנו ממקור החכמה הן בהנקודות טובות, הן במה שזכינו לידע מאור האורות כזה, ובמה שלא עשני גוי. כי שמחה הוא רפואה לכל מיני חולאת. בפרט שיש כבר בעולם הכוח של הצדיק, הבעטליר שהיה בלא ידיים, שהוא רופא את הבת מלכה, שהיא בחינת כלליות נפשות ישראל, בעשרה מיני נגינה, שהם כלליות השמחה.

תרגיל עצמך בכל יום להעמיק מחשבתך החריף וההגיוני בעוצם החסד והישועה הנפלאה, אשר הפליא אדון הנפלאות עימנו ועם כל ישראל, בימינו, בימינו אלה, ושלח לנו הצדיק האמת, השלם בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, הנקי מן החטא לגמרי, שאין בו שום נדנוד פגם כל שהוא דק מן הדק אפילו כחוט השערה, שהוא ממשיך ומגלה החסד חינם, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שעל ידי זה הוא מחייה ומקיים העולם גם עכשיו, בעת שהעולם רחוקים מן התורה כמו שהם רחוקים, כי הוא מוצא חיותו יתברך אפילו במקומות הרחוקים מאד עד שכל הרע שבעולם נדחה ונופל לפניו, ועל ידי זה הוא מחייה כל הפשוטים שבעולם, ואפילו אומות העולם וכל הרחוקים המונחים בשאול תחתיות. הצדיק, הוא בעצמו בחינת החסד הנעלם הנ"ל, שיכול לקיים העולם תמיד, אפילו את הרחוקים ביותר בתכלית הריחוק.

דרישת שלום באהבה וגעגועים.

(אב"י הנחל השלם מכתב מט')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה